Công văn 15131/BTC-NSNN

Công văn 15131/BTC-NSNN năm 2017 về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 15131/BTC-NSNN 2017 kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15131/BTC-NSNN
V/v kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Về đ ngh bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ nêu tại Công văn số 2910/UBND - KT ngày 05/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Trên cơ sở báo cáo quyết toán kinh phí tinh giản biên chế của Tỉnh và ý kiến của Bộ Nội vụ tại văn bản số 29/BNV-TCBC ngày 5/1/2017, Bộ Tài chính xác định kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Điện Biên thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2017 là 8.987 triệu đồng, bằng với số địa phương đề nghị.

Kinh phí Bộ Tài chính đã tạm cấp cho Tỉnh là 6.320 triệu đồng (văn bản số 4946/BTC-NSNN ngày 17/04/2017 của Bộ Tài chính), số ngân sách trung ương còn phải hỗ trợ cho Tỉnh theo quy định là 2.667 triệu đồng (8.987 triệu đồng - 6.320 triệu đồng). Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính thông báo bổ sung có mục tiêu năm 2017 từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh Điện Biên là 2.667 triệu đồng. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện rút dự toán số tiền trên tại Kho bạc nhà nước theo quy định tại Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân Tỉnh biết và tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ;
- STC tỉnh Điện Biên;
- KBNN Điện Biên;
- KBNN;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Huỳnh Quang Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 15131/BTC-NSNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu15131/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2017
Ngày hiệu lực08/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 15131/BTC-NSNN

Lược đồ Công văn 15131/BTC-NSNN 2017 kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 15131/BTC-NSNN 2017 kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu15131/BTC-NSNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýHuỳnh Quang Hải
        Ngày ban hành08/11/2017
        Ngày hiệu lực08/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 15131/BTC-NSNN 2017 kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 15131/BTC-NSNN 2017 kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

           • 08/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực