Công văn 1515/SNV-SN

Công văn số 1515/SNV-SN về Xây dựng đề án tinh giản biên chế do Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1515/SNV-SN Xây dựng đề án tinh giản biên chế


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ NỘI VỤ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 1515/SNV-SN
Về xây dựng đề án tinh giản biên chế

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở - ngành;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

Để triển khai thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/08/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nội vụ hướng dẫn các đơn vị xây dựng đề án tinh giản biên chế như sau:

Thủ trưởng các đơn vị căn cứ Nghị định số 132/2007/NĐ-CP và Thông tư số 02/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 24/09/2007 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, có trách nhiệm xây dựng đề án tinh giản biên chế đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đúng nguyên tắc, đúng trình tự theo quy định.

Đề án tinh giản biên chế cần đảm bảo có đủ các nội dung sau:

Phần I: Đánh giá thực trạng về cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của đơn vị:

Cần nêu rõ về thực trạng về chức năng nhiệm vụ, tổ chức các phòng ban, các đơn vị trực thuộc; về số lượng, phân loại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, rà soát những nhiệm vụ không còn phù hợp cần loại bỏ, cần chuyển giao sang cơ quan, đơn vị khác; những nhiệm vụ cần phân cấp, ủy quyền. Căn cứ tiêu chuẩn chức danh, nghiệp vụ của từng vị trí công việc trong đơn vị để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, đánh giá trình độ, năng lực, kết quả công tác và phẩm chất đạo đức, sức khoẻ của từng người.

Phần II: Dự kiến sắp xếp tổ chức bộ máy, và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

Dự kiến sắp xếp lại tổ chức bộ máy, xác định cơ cấu các phòng ban theo hướng thu gọn đầu mối, bỏ khâu trung gian, mỗi loại việc giao rõ cho một đơn vị chịu trách nhiệm, không để trùng lắp, chồng chéo, đồng thời cũng không được bỏ sót nhiệm vụ, gắn việc sắp xếp tổ chức bộ máy với cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính.

Trên cơ sở dự kiến chức năng, nhiệm vụ và mô hình tổ chức bộ máy sắp xếp lại, đơn vị xác định cơ cấu, số lượng cán bộ, công chức, viên chức cần thiết.  Qua đó có cơ sở lựa chọn những cán bộ, công chức, viên chức có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất tiếp tục sử dụng, đưa vào quy hoạch ổn định, lâu dài đồng thời xác định những người chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục sử dụng hoặc có kế hoạch sắp xếp, bố trí lại cho phù hợp, trường hợp không thể sắp xếp được thì giải quyết theo chính sách quy định tại Nghị định số 132/2007/NĐ-CP.

Dự kiến về số lượng cán bộ, công chức, viên chức được áp dụng chính sách tinh giản biên chế theo định kỳ 6 tháng/lần và dự kiến cho cả thời gian tiếp theo. Lập danh sách và dự toán số tiền trợ cấp cho từng đối tượng tinh giản biên chế theo quy định.

Để việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế đạt kết quả, đề nghị các đơn vị thực hiện đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ảnh về Tổ công tác thực hiện chính sách tinh giản biên chế (do Sở Nội vụ làm thường trực) để được hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT/UB (để báo cáo);
- Thành viên BCĐ và Tổ công tác tinh giản biên chế;
- Lãnh đạo Sở Nội vụ;
- Các phòng thuộc Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, (P.SN).

GIÁM ĐỐC
Châu Minh Tỷ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1515/SNV-SN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1515/SNV-SN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2007
Ngày hiệu lực13/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1515/SNV-SN

Lược đồ Công văn 1515/SNV-SN Xây dựng đề án tinh giản biên chế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1515/SNV-SN Xây dựng đề án tinh giản biên chế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1515/SNV-SN
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýChâu Minh Tỷ
        Ngày ban hành13/11/2007
        Ngày hiệu lực13/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1515/SNV-SN Xây dựng đề án tinh giản biên chế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1515/SNV-SN Xây dựng đề án tinh giản biên chế

           • 13/11/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/11/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực