Công văn 152/SYT-NVD

Công văn 152/SYT-NVD năm 2020 về tăng cường phòng chống lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 152/SYT-NVD 2020 chống lây lan Covid-19 ra cộng đồng Sở Y tế Hà Nội


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/SYT-NVD
V/v tăng cường phòng chống lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các quận/huyện/thị xã;
- Hiệp hội dược học thành phố Hà Nội;
- Các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Các cơ sở bán lẻ thuốc (nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc).

Thực hiện công văn số 3669/QLD-KD ngày 10/4/2020 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc tăng cường phòng chống lây lan dịch Covid - 19 ra cộng đồng (có văn bản kèm theo).

Để phòng chống lây lan dịch Covid - 19 ra cộng đồng và nghiêm túc thực hiện các tiêu chuẩn “thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu:

1. Các cơ sở y tế, các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn thành phố Hà Nội, Hiệp hội dược học thành phố Hà Nội: Nghiên cứu triển khai, thực hiện công văn số 3669/QLD-KD ngày 10/4/2020.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đăng tải thông tin để các Đơn vị biết và thực hiện.

2. UBND các quận/huyện/thị xã: Chỉ đạo Phòng Y tế triển khai, thực hiện công văn số 3669/QLD-KD ngày 10/4/2020 đến các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn quản lý; Phối hợp các ban, ngành tăng cường thanh, kiểm tra đối với các cơ sở bán lẻ thuốc; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm (nếu có).

Sở Y tế Hà Nội thông báo để các Đơn vị biết và khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Quản lý Dược; (để b/c);
- UBND Thành phố; (để b/c);
- BCĐ PCD Ngành Y tế HN; (để b/c);
- Đ/c Giám đốc Sở; (để b/c);
- Phòng Y tế các quận/huyện/thị xã (để thực hiện);
- P.QLHN, Thanh tra Sở (để phối hợp);
- Lưu: VT, NVD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Văn Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 152/SYT-NVD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu152/SYT-NVD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2020
Ngày hiệu lực10/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 152/SYT-NVD

Lược đồ Công văn 152/SYT-NVD 2020 chống lây lan Covid-19 ra cộng đồng Sở Y tế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 152/SYT-NVD 2020 chống lây lan Covid-19 ra cộng đồng Sở Y tế Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu152/SYT-NVD
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Văn Chung
        Ngày ban hành10/04/2020
        Ngày hiệu lực10/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 152/SYT-NVD 2020 chống lây lan Covid-19 ra cộng đồng Sở Y tế Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 152/SYT-NVD 2020 chống lây lan Covid-19 ra cộng đồng Sở Y tế Hà Nội

              • 10/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực