Công văn 152/TCT-PCCS

Công văn số 152/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc trả lời bạn đọc Báo Kinh tế Việt Nam

Nội dung toàn văn Công văn 152/TCT-PCCS trả lời bạn đọc Báo Kinh tế Việt Nam


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 152/TCT-PCCS
V/v: Trả lời bạn đọc Báo kinh tế Việt Nam

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2007 

 

 

Kính gửi:

Báo Kinh tế Việt Nam
(76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội)

 

Trả lời công văn không số ngày 08/12/2006 của Báo Kinh tế Việt Nam về những vấn đề bạn đọc hỏi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 89/2002/NĐ-CP">120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn và Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì:

- Cơ sở kinh doanh khi bán hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng.

- Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo đúng các nội dung, chỉ tiêu in sẵn trên mẫu hóa đơn.

- Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT phải sử dụng hóa đơn GTGT, kể cả trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Căn cứ vào những quy định trên đây, trường hợp doanh nghiệp TNHH khi bán hàng hóa chịu thuế GTGT phải lập hóa đơn GTGT giao cho khách hàng theo đúng các chỉ tiêu trên hóa đơn. Nếu doanh nghiệp không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ thì sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ. Trường hợp doanh nghiệp không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào thì không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT và không được đưa vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Báo Kinh tế Việt Nam biết và trả lời bạn đọc.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 152/TCT-PCCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 152/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/01/2007
Ngày hiệu lực 09/01/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 152/TCT-PCCS trả lời bạn đọc Báo Kinh tế Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 152/TCT-PCCS trả lời bạn đọc Báo Kinh tế Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 152/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 09/01/2007
Ngày hiệu lực 09/01/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 152/TCT-PCCS trả lời bạn đọc Báo Kinh tế Việt Nam

Lịch sử hiệu lực Công văn 152/TCT-PCCS trả lời bạn đọc Báo Kinh tế Việt Nam

  • 09/01/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/01/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực