Công văn 1520CP/ĐMĐN

Công văn số 1520 CP/ĐMDN ngày 26/11/2002 của Chính phủ về việc sắp xếp các DNNN thành lập theo Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg

Nội dung toàn văn Công văn 1520 CP/ĐMDN sắp xếp DNNN thành lập QD 68/1998/QĐ-TTg


CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1520 CP/ĐMĐN
V/v sắp xếp các DNNN thành lập theo Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các tổng công ty thành lập theo quyết định 91/TTg

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6894BKH/DN ngày 29 tháng 10 năm 2002) về việc sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thành lập theo quyết định số 68/1998/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thí điểm thành lập doanh nghiệp nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu là doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh có tính chất đặc thù, thủ tướng chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý xếp các doanh nghiệp đã được thành lập theo quyết định số 68/1998/QĐ/TTg trong  các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu hoạt động đảm bảo được mục tiêu quy định tại điều 1 Quyết định này vào loại doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh có tính chất đặc thù, quy định tại điểm 1.4 mục I, phần A Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty Nhà nước.

Giao Bộ khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan liên quan tiến hành rà soát, đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp này để đảm bảo việc sắp xếp theo đúng tinh thần nêu trên và xây dựng Nghị định của Chính phủ về tổ chức hoạt động của doanh nghiệp trong các cơ sở đào tạo cơ sở nghiên cứu thay thế Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg.

 

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1520CP/ĐMĐN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1520CP/ĐMĐN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2002
Ngày hiệu lực26/11/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1520CP/ĐMĐN

Lược đồ Công văn 1520 CP/ĐMDN sắp xếp DNNN thành lập QD 68/1998/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 1520 CP/ĐMDN sắp xếp DNNN thành lập QD 68/1998/QĐ-TTg
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu1520CP/ĐMĐN
     Cơ quan ban hànhChính phủ
     Người kýPhạm Gia Khiêm
     Ngày ban hành26/11/2002
     Ngày hiệu lực26/11/2002
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcLĩnh vực khác
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật12 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 1520 CP/ĐMDN sắp xếp DNNN thành lập QD 68/1998/QĐ-TTg

          Lịch sử hiệu lực Công văn 1520 CP/ĐMDN sắp xếp DNNN thành lập QD 68/1998/QĐ-TTg

          • 26/11/2002

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 26/11/2002

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực