Công văn 1520/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 1520/LĐTBXH-LĐTL về tổ chức thi nâng ngạch lương viên chức chuyên môn nghiệp vụ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1520/LĐTBXH-LDTL tổ chức thi nâng ngạch lương viên chức chuyên môn


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1520/LĐTBXH-LĐTL
V/v tổ chức thi nâng ngạch lương viên chức chuyên môn nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam

Trả lời công văn số 285/OSCVN-TCNS ngày 10/5/2011 của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam về việc tổ chức thi nâng ngạch lương viên chức chuyên môn nghiệp vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1, điều 4, mục I, Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 14/9/2010 hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì công ty tiếp tục áp dụng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ cho đến khi có quy định mới. Theo đó, hàng năm, căn cứ yêu cầu công tác quản lý, công ty tổ chức thi nâng ngạch lương đối với viên chức chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/4/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn nghiệp vụ trong doanh nghiệp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty TNHH MTV Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam biết và thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐ - TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1520/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1520/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2011
Ngày hiệu lực16/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1520/LĐTBXH-LĐTL

Lược đồ Công văn 1520/LĐTBXH-LDTL tổ chức thi nâng ngạch lương viên chức chuyên môn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1520/LĐTBXH-LDTL tổ chức thi nâng ngạch lương viên chức chuyên môn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1520/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýHoàng Minh Hào
        Ngày ban hành16/05/2011
        Ngày hiệu lực16/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1520/LĐTBXH-LDTL tổ chức thi nâng ngạch lương viên chức chuyên môn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1520/LĐTBXH-LDTL tổ chức thi nâng ngạch lương viên chức chuyên môn

           • 16/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực