Công văn 1524/GSQL-GQ1

Công văn 1524/GSQL-GQ1 năm 2014 về xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1524/GSQL-GQ1 năm 2014 xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1524/GSQL-GQ1
V/v xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Đông Sơn.
(Đ/c: Số 47 đường Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 2910/CV2014 ngày 29/10/2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Đông Sơn về việc xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu qua cửa khẩu phụ nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách quản lý đối với mặt hàng cao su xuất khẩu:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và Thông tư số 187/2013/NĐ-CP mua bán hàng hóa quốc tế">04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương thì mặt hàng cao su không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu hay hạn chế xuất khẩu, cũng không thuộc Danh mục hàng hóa phải xin giấy phép khi xuất khẩu.

2. Về chính sách quản đối với hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/06/2009 của Bộ Công Thương quy định xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu.

Trường hợp có vướng mắc phát sinh, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi dự kiến làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1524/GSQL-GQ1

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1524/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/11/2014
Ngày hiệu lực 18/11/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1524/GSQL-GQ1 năm 2014 xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1524/GSQL-GQ1 năm 2014 xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1524/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan
Người ký Nguyễn Đức Nga
Ngày ban hành 18/11/2014
Ngày hiệu lực 18/11/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 1524/GSQL-GQ1 năm 2014 xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu

Lịch sử hiệu lực Công văn 1524/GSQL-GQ1 năm 2014 xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu

  • 18/11/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/11/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực