Công văn 15242/TC/TCT

Công văn 15242/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Nội dung toàn văn Công văn 15242/TC/TCT hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính thuế


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15242/TC/TCT
V/v hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2004

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 15242 TC/TCT NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

Bộ Tài chính đã nhận được một số ý kiến phản ánh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và Thông tư số 100/2004/NĐ-CP">41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1- Việc ủy quyền ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế:

Cục trưởng Cục thuế, Chi cục trưởng Chi cục thuế khi vắng mắt có thể ủy quyền bằng văn bản cho cấp phó của mình ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình theo quy định tại Điều 41 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10.

2- Về mức xử phạt đối với hành vi trốn thuế:

Việc xử phạt đối với hành vi trốn thuế được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Mức thuế trốn được xử phạt vi phạm hành chính về trốn thuế là dưới 50 triệu đồng. Trường hợp trốn thuế từ 50 triệu đồng trở lên thì cơ quan thuế chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 161 Bộ Luật hình sự.

3- Về việc lập biên bản vi phạm hành chính:

Trường hợp phát hiện vi phạm hành chính thì phải lập biên bản vi phạm hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003. Trường hợp cơ quan thuế khi thực hiện quyết định thanh tra, kiểm tra phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thì ghi nhận vào biên bản kết luận kiểm tra, thanh tra theo mẫu đã quy định. Biên bản này là căn cứ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không phải lập lại biên bản vi phạm hành chính theo mẫu kèm theo Thông tư số 100/2004/NĐ-CP">41/2004/TT-BTC nêu trên.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện.

 

 

Trương Chí Trung

(Đã Ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 15242/TC/TCT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 15242/TC/TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/12/2004
Ngày hiệu lực 24/12/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 15242/TC/TCT

Lược đồ Công văn 15242/TC/TCT hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 15242/TC/TCT hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính thuế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 15242/TC/TCT
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Trương Chí Trung
Ngày ban hành 24/12/2004
Ngày hiệu lực 24/12/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 15242/TC/TCT hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính thuế

Lịch sử hiệu lực Công văn 15242/TC/TCT hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính thuế

  • 24/12/2004

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/12/2004

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực