Công văn 1525/TCT-TNCN

Công văn 1525/TCT-TNCN về ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1525/TCT-TNCN ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1525/TCT-TNCN
V/v: ủy quyền hoàn thuế TNCN

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2547/CT-TNCN ngày 5/4/2011 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền hoàn thuế TNCN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại khoản 4.2, Điều 7 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân thì:

“Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công nếu chỉ nhận thu nhập từ một đơn vị chi trả duy nhất có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế phải khấu trừ có thể thực hiện quyết toán thuế qua đơn vị chi trả thu nhập”.

Theo hướng dẫn tại khoản 3.3 mục V công văn số 486/TCT-TNCN ngày 11/02/2011 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì:

“Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất một nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một tổ chức trả thu nhập thì có thể ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập. Cá nhân ủy quyền quyết toán thông qua tổ chức trả thu nhập phải nộp cho tổ chức trả thu nhập các loại giấy tờ sau:

- Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 04-2/TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính;

- Các hóa đơn, chứng từ chứng minh các khoản được tính giảm trừ như: chứng từ thu tiền đóng từ thiện, nhân đạo, khuyến học; chứng từ thu tiền đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định (nếu cá nhân tự đóng);…”

Theo hướng dẫn nêu trên thì trường hợp cá nhân có duy nhất một nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một tổ chức chi trả thu nhập thì có thể ủy quyền cho cơ quan chi trả quyết toán thay và việc hoàn thuế cũng được thực hiện thông qua cơ quan chi trả. Cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả quyết toán thay phải làm giấy ủy quyền theo mẫu số 04-2/TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPĐD Air Energy VN
(7A Thái Văn Lung-Q1 TP.Hồ Chí Minh);
- Vụ PC (TCT) 2b;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1525/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1525/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2011
Ngày hiệu lực05/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1525/TCT-TNCN ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1525/TCT-TNCN ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1525/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành05/05/2011
        Ngày hiệu lực05/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1525/TCT-TNCN ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1525/TCT-TNCN ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân

           • 05/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực