Công văn 1527/TTg-QHQT

Công văn 1527/TTg-QHQT phê duyệt Danh mục dự án đợt 1 do Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tài trợ giai đoạn 2012 - 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1527/TTg-QHQT phê duyệt Danh mục các dự án đợt 1 Cơ quan Liên hợp quốc


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1527/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục các dự án đợt 1 do UN Women tài trợ giai đoạn 2012-2016

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 7008/BKHĐT-KTĐN ngày 12 tháng 9 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau;

1. Phê duyệt danh mục các dự án đợt 1 do Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) viện trợ không hoàn lại trong giai đoạn 2012-2016, như sau:

- Dự án “Nâng cao năng lực triển khai, đánh giá và kiểm tra việc thực hiện Chiến lược và Chương trình quốc gia về Bình đẳng giới”. Tổng kinh phí viện trợ là 2.383.034 USD, trong đó vốn đã được đảm bảo là 480.000 USD, vốn sẽ vận động là 1.903.034 USD. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Dự án “Nâng cao năng lực ứng phó của phụ nữ với biến đổi khí hậu”. Tổng kinh phí viện trợ là 1.303.260 USD, trong đó vốn đã được đảm bảo là 270.000 USD, vốn sẽ vận động là 1.033.260 USD. Cơ quan chủ quản dự án: Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Vốn đối ứng cho các dự án trên được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan chủ quản, trình duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Các cơ quan chủ quản dự án phối hợp với Văn phòng UN Women tại Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng, phê duyệt và ký kết Kế hoạch hoạt động hàng năm; triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung ương hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thúc đẩy UN Women trong việc vận động vốn cho 02 dự án trên để đảm bảo dự án thực hiện được các mục tiêu đề ra./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: KGVX,  Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1527/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1527/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2012
Ngày hiệu lực25/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1527/TTg-QHQT phê duyệt Danh mục các dự án đợt 1 Cơ quan Liên hợp quốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1527/TTg-QHQT phê duyệt Danh mục các dự án đợt 1 Cơ quan Liên hợp quốc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1527/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành25/09/2012
        Ngày hiệu lực25/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1527/TTg-QHQT phê duyệt Danh mục các dự án đợt 1 Cơ quan Liên hợp quốc

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1527/TTg-QHQT phê duyệt Danh mục các dự án đợt 1 Cơ quan Liên hợp quốc

             • 25/09/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/09/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực