Công văn 1528/BYT-BH

Công văn 1528/BYT-BH ý kiến đối với Công văn 584/BHXH-DVT do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1528/BYT-BH ý kiến đối với Công văn 584/BHXH-DVT của Bộ Y tế


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1528/BYT-BH
V/v ý kiến đối với Công văn số 584/BHXH-DVT ngày 05/02/2013

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ Y tế nhận được Công văn số 584/BHXH-DVT ngày 05/02/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố tạm thời và sử dụng giá phổ biến của 05 loại thuốc sử dụng nhiều trong quản lý, thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế (BHYT). Về vấn đề này, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế thì: Chi phí các dịch vụ kỹ thuật y tế được tính theo bảng giá dịch vụ kỹ thuật của cơ sở y tế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về thu viện phí; chi phí về thuốc, hóa chất, vật tư y tế được tính theo giá mua vào của cơ sở y tế, áp dụng cho tất cả các loại thuốc thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT, trong đó có 05 loại thuốc: Cefoperazon + sulbactam Ceftriaxon, Levofloxacin, Cefuroxim và Methyl prednisolon.

2. Giá thuốc mua vào của các cơ sở y tế là giá thuốc trúng thầu thực hiện theo quy định ban hành về đấu thầu mua thuốc căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC của liên Bộ Y tế - Tài chính ngày 19/01/2012 hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế và Thông tư số 11/2012/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 28/6/2012 hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế.

Vì vậy, không có cơ sở pháp lý để ban hành quy định về giá phổ biến của thuốc thanh toán BHYT. Việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 584/BHXH-DVT ngày 05/02/2013 công bố tạm thời và sử dụng giá phổ biến của 05 loại thuốc sử dụng nhiều để thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế là chưa phù hợp với quy định hiện hành.

Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Trung tâm giám định bảo hiểm y tế và thanh toán đa tuyến thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- TT. Nguyễn Thị Xuyên (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Các Vụ, Cục: PC, KHTC, QLD, KCB- Bộ Y tế;
- Lưu VT,  BH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM Y TẾ
Tống Thị Song Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1528/BYT-BH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1528/BYT-BH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2013
Ngày hiệu lực25/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1528/BYT-BH ý kiến đối với Công văn 584/BHXH-DVT của Bộ Y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1528/BYT-BH ý kiến đối với Công văn 584/BHXH-DVT của Bộ Y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1528/BYT-BH
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTống Thị Song Hương
        Ngày ban hành25/03/2013
        Ngày hiệu lực25/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1528/BYT-BH ý kiến đối với Công văn 584/BHXH-DVT của Bộ Y tế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1528/BYT-BH ý kiến đối với Công văn 584/BHXH-DVT của Bộ Y tế

           • 25/03/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/03/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực