Công văn 1529/STC-THTK

Công văn số 1529/STC-THTK về việc khảo sát xây dựng hệ thống thông tin ngành tài chính Hà Nội do Sở Tài chính thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1529/STC-THTK khảo sát xây dựng hệ thống thông tin ngành tài chính Hà Nội


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1529/STC-THTK
V/v: Khảo sát xây dựng hệ thống thông tin ngành tài chính Hà Nội

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

Kho bạc nhà nước Hà Nội, Cục Hải quan, Cục Thuế, Quỹ đầu tư phát triển TP, Dự trữ quốc gia khu vực Hà Nội, Cục Thống kê, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Chi nhánh ngân hàng nhà nước TP

 

Bộ Tài chính đã ban hành, duy trì hệ thống thông tin giữa Bộ và các đơn vị trực thuộc để phục vụ công tác quản lý, điều hành. Trong đó, dữ liệu điện tử về lĩnh vực tài chính được thu thập từ các đơn vị như: Tổng cục hải quan, Tổng cục thuế, Kho bạc nhà nước, Uỷ ban chứng khoán, Cục Dự trữ quốc gia, các Vụ, Viện…

Sở Tài chính Hà Nội là cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân Thành phố và Bộ Tài chính tổng hợp tình hình và kết quả của các hoạt động tài chính trên địa bàn. Cùng với tốc độ phát triển CNTT, các đơn vị trong ngành tài chính Hà Nội đã có sự đầu tư về thiết bị, chương trình ứng dụng để phục vụ công tác. Tuy nhiên, do được trang bị và hoạt động theo ngành dọc nên các dữ liệu thu thập được chủ yếu phục vụ công tác quản lý nhà nước của từng hệ thống. Từ đó dẫn đến sự trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị của ngành tài chính (ngoài Sở Tài chính và Kho bạc TP) chưa được tin học hóa mà vẫn phải tiến hành theo đường công văn thông thường, dẫn đến công tác đối chiếu, tổng hợp số liệu mất nhiều thời gian và công  sức.

Hiện tại, Sở Tài chính đang tham mưu với UBND Thành phố triển khai xây dựng hệ thống thông tin điện tử nối mạng giữa các đơn vị thuộc ngành tài chính Hà Nội nhằm mục đích cùng trao đổi, thu thập thông tin, chia sẻ các chỉ tiêu, số liệu…

Với mục đích trên, Sở Tài chính trân trọng đề nghị Quý cơ quan điền các thông tin theo mẫu Phiếu khảo sát (kèm theo) và gửi về địa chỉ sau trước ngày 29/4/2009 để tổng hợp, lập kế hoạch triển khai thực hiện:  

Sở Tài chính Hà Nội (Phòng Tin học và Thống kê)

38B- Hai Bà Trưng- Hoàn Kiếm – Hà Nội

ĐT liên hệ: 39.386.955           DĐ: 094.490.8668               Fax: 38.243.186

Email: [email protected].

Ghi chú: Có thể tải Phiếu khảo sát tại Website: Sotaichinh.hanoi.gov.vn

Rất mong đồng chí Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm và chỉ đạo thực hiện sớm./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Giám đốc Sở (để báo cáo),
- Như trên,
- Phòng QLNS,
- Lưu VT, THTK.

KT/ GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hà Ninh

 

Cơ quan cấp trên trực tiếp: ……………………………………

Tên cơ quan/ đơn vị: ………………………………………….

PHIẾU KHẢO SÁT

HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Kèm theo công văn số: 1529 /STC-THTK ngày 22 /04/2009 của Sở Tài chính)

A. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT - TT

1. Tổng số máy chủ đang sử dụng .........................................chiếc

2. Diện tích phòng máy chủ ...................... m2

3. Tổng số máy tính đang sử dụng  ........................................ chiếc

4. Mạng LAN:                Có                Không

5. Tổng số máy tính kết nối mạng LAN ..................................chiếc

6. Kết nối Internet:         Có                Không

7. Tổng số máy tính có kết nối Internet ................ chiếc

8. Tổng số máy in: ………………………….. chiếc

9. Tổng băng thông kết nối Internet của  đơn vị (đề nghị đánh dấu tích vào các ô lựa chọn. Tại mỗi ô lựa chọn thống kê rõ số lượng đường truyền và băng thông):

- Leasedline  ; Có mấy đường? ............ Tổng băng thông tối đa bao nhiêu? ....................

- FTTH          ; Có mấy đường? .......... Tổng băng thông tối đa bao nhiêu? .....................

- ADSL          ; Có mấy đường? .......... Tổng băng thông tối đa bao nhiêu? .....................

- Khác .................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................

10. Mạng cục bộ (LAN) có áp dụng các biện pháp an ninh không? Có  ; Không 

Bằng hình thức nào dưới đây?:

Tường lửa   ;             Phòng chống mailware                       Khác (liệt kê chi tiết) .....................

……………………………………………………………………………………………..

11. Có áp dụng các biện pháp sao lưu dữ liệu không? Có  ;      Không 

Bằng hình thức nào dưới đây?:

CD   ;            DVD  ;          Băng Tape   ;             SAN  ;           NAS ;          DAS  ;

12. Có đường truyền riêng kết  nối với các cơ quan của Bộ Tài chính, các đơn vị thuộc ngành tài chính Hà Nội không?                     Có  ;             Không 

- Kết nối với cơ quan nào (liệt kê chi tiết) ...........................................................................

……………………………………………………………………………………………..

- Đơn vị nào xây dựng đường truyền kết  nối ......................................................................

13. Tần suất trao đổi thông tin qua mạng WAN với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Hàng giờ   ;   Hàng ngày  ;             Hàng tuần   ;   Hàng tháng  ;           Không có

14. Tần suất trao đổi thông tin qua mạng WAN với các đơn vị ngành Tài chính Hà Nội:

Hàng giờ   ;   Hàng ngày  ;             Hàng tuần   ;   Hàng tháng  ;           Không có

B. ỨNG DỤNG CÁC PHẦN MỀM TIN HỌC:

I. Số lượng phần mềm ứng dụng:

1- Tên phần mềm:………………………………………………………………………….

- Nguồn trang bị:            Trung ương               Thành phố         Tự xây dựng

- Cơ sở dữ liệu: ……………………………………………………………………..

- Công cụ phân tích, thiết kế:……………………………………………………….

- Chức năng chính của phần mềm: …………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…

2- Tên phần mềm:………………………………………………………………………….

- Nguồn trang bị:            Trung ương               Thành phố         Tự xây dựng

- Cơ sở dữ liệu: ……………………………………………………………………..

- Công cụ phân tích, thiết kế:……………………………………………………….

- Chức năng chính của phần mềm: …………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…

3- Tên phần mềm:………………………………………………………………………….

- Nguồn trang bị:            Trung ương               Thành phố         Tự xây dựng

- Cơ sở dữ liệu: ……………………………………………………………………..

- Công cụ phân tích, thiết kế:……………………………………………………….

- Chức năng chính của phần mềm: …………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…

(đề nghị liệt kê chi tiết từng phần mềm đơn vị đang sử dụng, đặc biệt là các phần mềm liên quan đến công tác tổng hợp, báo cáo)

2. Địa chỉ Website của đơn vị : ........................................................................................

C. NHÂN LỰC ỨNG DỤNG, VẬN HÀNH CNTT CỦA ĐƠN VỊ:

1. Có bộ phận chuyên trách CNTT không? Có  ;            Không 

Nếu có, thì theo mô hình tổ chức nào dưới đây?

Trung tâm  ;   Phòng trực thuộc       Tổ, bộ phận  

Tên đầy đủ của bộ phận chuyên trách CNTT đó ..................................................................

..............................................................................................................................................

2. Điện thoại liện hệ:   -CĐ.................. ...... DĐ:………………… Fax ........................

- Email    ..............................

3. Số lượng cán bộ CNTT chuyên trách ..................................... người

4. Số lượng cán bộ được đào tạo về CNTT ................................ người

- Cao đẳng ................................  người

- Đại học .....................................người

- Thạc sĩ  ................................... người

- Tiến sỹ ......................................người

D. Ý KIẾN KHÁC CỦA ĐƠN VỊ:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

* Ghi chú: ĐT liên hệ với Sở Tài chính: 39.386.955           DĐ: 094490 8668           Fax: 38.243.186

Email: [email protected].

 


NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký, ghi họ tên)

Hà Nội, Ngày ...... tháng ...... năm 2009
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1529/STC-THTK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1529/STC-THTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2009
Ngày hiệu lực22/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1529/STC-THTK

Lược đồ Công văn 1529/STC-THTK khảo sát xây dựng hệ thống thông tin ngành tài chính Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1529/STC-THTK khảo sát xây dựng hệ thống thông tin ngành tài chính Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1529/STC-THTK
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Hà Ninh
        Ngày ban hành22/04/2009
        Ngày hiệu lực22/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1529/STC-THTK khảo sát xây dựng hệ thống thông tin ngành tài chính Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1529/STC-THTK khảo sát xây dựng hệ thống thông tin ngành tài chính Hà Nội

              • 22/04/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/04/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực