Công văn 153/TCT-CS

Công văn 153/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 153/TCT-CS năm 2018 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 153/TCT-CS
V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức.
(33 phố Huế, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội).

Trả lời công văn số 0109/VIDEB-CV/2017 ngày 21/09/2017 của Công ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức và công văn số 57283/CT-TTHT ngày 23/08/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế đối với dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng Quản lý thuế">130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức thực hiện mua bất động sản tại các dự án Lotus Residences của Công ty Syrena Hạ Long thuộc tập đoàn BIM Group, dự án Cocobay tại từ Đà Nẵng của chủ đầu tư THE EMPIRE (tập đoàn Thành Đô), dự án Golfland chủ đầu tư Vinhomes thuộc tập đoàn Vingroup và ký hợp đồng hợp tác với các công ty trên để cho thuê bất động sản này thu lợi nhuận thì Công ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức không phải chủ dự án hay chủ đầu tư của các dự án nêu trên, mà đây chỉ là hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức. Do vậy, hoạt động mua bất động sản tại các dự án nêu trên của Công ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức không thuộc trường hợp được hoàn thuê GTGT đối với dự án đầu tư quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 153/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 153/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/01/2018
Ngày hiệu lực 10/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 153/TCT-CS

Lược đồ Công văn 153/TCT-CS năm 2018 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 153/TCT-CS năm 2018 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 153/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 10/01/2018
Ngày hiệu lực 10/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 153/TCT-CS năm 2018 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Lịch sử hiệu lực Công văn 153/TCT-CS năm 2018 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

  • 10/01/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực