Công văn 15301/BTC-TCDN

Công văn 15301/BTC-TCDN năm 2015 bàn giao tài sản là các công trình điện được đầu tư từ nguồn ngân sách sang cho ngành điện quản lý do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 15301/BTC-TCDN bàn giao công trình điện đầu tư ngân sách ngành điện quản lý 2015


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15301/BTC-TCDN
V/v Bàn giao tài sản là các công trình điện được đầu tư từ nguồn ngân sách sang cho ngành điện quản lý

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;
- Các Bộ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Ngày 6/10/2015 Ủy ban nhân dân (UBND) tnh Bình Định có công văn số 4839/UBND-KTN đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xem xét chỉ đạo, hưng dẫn Công ty Điện lực Bình Định tiếp nhận, quản lý, vận hành, cung cấp điện phục vụ cho công tác tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp đối với các lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp hiện đang cấp điện cho các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định

Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành một số văn bản hướng dẫn gồm:

- Thông tư liên tịch số 06/2001/TTLT-BCN-BTC ngày 23/8/2001 của liên Bộ Công nghiệp - Tài chính hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn.

- Thông tư liên tịch số 160/2007/TTLT-BTC-BQP-BCT ngày 31/12/2007 của liên Bộ Tài chính - Quốc phòng - Công Thương hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện của các đơn vị quân đội cho ngành điện quản lý.

- Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BCT-BTC ngày 03/02/2010 của liên Bộ Công Thương - Tài chính hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn.

- Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BCT-BTC ngày 04/12/2013 của liên Bộ Công Thương - Tài chính hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn (thay thế Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BCT-BTC ngày 03/02/2010).

- Thông tư số 03/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc bàn giao đường giao thông, hệ thống điện, công trình thủy lợi, trường học của các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý.

Hiện nay, các đơn vị vẫn đang triển khai thực hiện, bàn giao tài sản hình thành từ các công trình điện theo các văn bản hướng dẫn nêu trên.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua có nhiều Bộ, địa phương thực hiện việc đầu tư các công trình điện từ nguồn vốn ngân sách đ phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất, đi sống của nhân dân địa phương,... Sau khi công trình hoàn thành và đi vào sử dụng, do các đơn vị chức năng của các Bộ, địa phương không đủ năng lực chuyên môn để quản lý vận hành các công trình điện nên khi xảy ra sự c phải cần đến s hỗ trợ của các công ty điện lực tại địa phương. Vì vậy, một số Bộ, địa phương có nhu cầu bàn giao tài sản các công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách sang cho ngành điện quản lý. Việc bàn giao này thực chất là điều chuyển tài sản nhà nước sang cho doanh nghiệp, không thuộc đối tượng áp dụng của các Thông tư nêu trên mà phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Tại khoản 4 Điều 16 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước quy định:

“Việc điều chuyển tài sản nhà nước chỉ được thực hiện giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, trừ trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định”.

Vì vậy, đề nghị các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhu cầu bàn giao tài sản là các công trình đin được đầu tư từ nguồn ngân sách sang cho ngành điện quản lý, vận hành báo cáo Thủ tưng Chính phủ xem xét, quyết định về việc điều chuyển, phương thức điều chuyển tài sản (lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp...); sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan mi có sở hướng dẫn thực hiện cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 15301/BTC-TCDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu15301/BTC-TCDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2015
Ngày hiệu lực26/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 15301/BTC-TCDN bàn giao công trình điện đầu tư ngân sách ngành điện quản lý 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 15301/BTC-TCDN bàn giao công trình điện đầu tư ngân sách ngành điện quản lý 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu15301/BTC-TCDN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Văn Hiếu
        Ngày ban hành26/10/2015
        Ngày hiệu lực26/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 15301/BTC-TCDN bàn giao công trình điện đầu tư ngân sách ngành điện quản lý 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 15301/BTC-TCDN bàn giao công trình điện đầu tư ngân sách ngành điện quản lý 2015

           • 26/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực