Công văn 1531/TTg-QHQT

Công văn 1531/TTg-QHQT về phê duyệt danh mục Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1531/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1531/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6318/BKH-KTĐN ngày 20 tháng 8 năm 2009), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án “Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang” với tổng vốn đầu tư là 11.094.573 Euro, trong đó vốn vay ODA là 9.023.255 Euro, vay tín dụng hỗn hợp của Chính phủ Đan Mạch. Vốn đối ứng (2.071.318 Euro) được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh Hậu Giang theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Cơ chế tài chính: Ngân sách Trung ương cấp phát lại 100% vốn vay.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, ra quyết định đầu tư Dự án theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả sử dụng vốn vay cho Dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTN, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Thuộc tính Công văn 1531/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1531/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2009
Ngày hiệu lực27/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1531/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1531/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1531/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành27/08/2009
        Ngày hiệu lực27/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1531/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1531/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

             • 27/08/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/08/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực