Công văn 1532/BTP-CĐKGDBĐ

Công văn số 1532/BTP-CĐKGDBĐ về việc tổ chức thực hiện Thông tư số 07/2007/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1532/BTP-CĐKGDBĐ tổ chức thực hiện TT 07/2007/TT-BTP


BỘ TƯ PHÁP
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 1532/BTP-CĐKGDBĐ
V/v tổ chức thực hiện Thông tư số 07/2007/TT-BTP

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cơ quan thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan thi hành án quân khu và tương đương.

 

Theo quy định tại khoản 7 Điều 41 Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004 và điểm đ khoản 5 Điều 21 Nghị định số 173/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự thì khi thực hiện việc kê biên tài sản để thi hành án, Chấp hành viên phải thông báo việc kê biên tài sản cho cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm. Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 173/2004/NĐ-CP thì trước khi kê biên, Chấp hành viên có quyền yêu cầu cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm cung cấp thông tin để xác minh về tài sản dự định kê biên. Cụ thể hóa các quy định nêu trên, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 07/2007/TT-BTP ngày 09 tháng 10 năm 2007 hướng dẫn về thông báo việc kê biên tài sản thi hành án và cung cấp thông tin về tài sản kê biên tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2007.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, theo báo cáo của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thì số lượng văn bản thông báo kê biên và văn bản yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản dự định kê biên được các Cơ quan thi hành án dân sự, Cơ quan thi hành án cấp quân khu và tương đương gửi đến Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản vẫn còn hạn chế.

Do vậy, để khắc phục tình trạng nêu trên, Bộ Tư pháp yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan Thi hành án cấp quân khu và tương đương tổ chức, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định tại Thông tư số 07/2007/TT-BTP.

Trên đây là ý kiến về việc tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư số 07/2007/TT-BTP Bộ Tư pháp yêu cầu các cơ quan nêu trên nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Thi hành án dân sự (để biết);
- Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW (để biết);
- Lưu: VT Bộ, Cục ĐK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1532/BTP-CĐKGDBĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1532/BTP-CĐKGDBĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2008
Ngày hiệu lực22/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1532/BTP-CĐKGDBĐ

Lược đồ Công văn 1532/BTP-CĐKGDBĐ tổ chức thực hiện TT 07/2007/TT-BTP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 1532/BTP-CĐKGDBĐ tổ chức thực hiện TT 07/2007/TT-BTP
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu1532/BTP-CĐKGDBĐ
     Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
     Người kýĐinh Trung Tụng
     Ngày ban hành22/05/2008
     Ngày hiệu lực22/05/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Công văn 1532/BTP-CĐKGDBĐ tổ chức thực hiện TT 07/2007/TT-BTP

        Lịch sử hiệu lực Công văn 1532/BTP-CĐKGDBĐ tổ chức thực hiện TT 07/2007/TT-BTP

        • 22/05/2008

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 22/05/2008

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực