Công văn 1533/BTC-CST

Công văn 1533/BTC-CST năm 2016 về thuế xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1533/BTC-CST thuế xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ 2016


B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1533/BTC-CST
V/v thuế xuất khu mặt hàng dăm gỗ

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH sản xuất thương mại Bình An Phú;
-
Công ty TNHH giấy Thượng Hải;
- Công ty TNHH nguyên liệu giấy Dung Quất;
-
Công ty c phần Lâm sản PISICO Quảng Nam;
- Công ty LD TNHH Cát Phú;
-
Công ty TNHH Cát Phú - Đồng Nai;
-
Công ty TNHH Liên doanh nguyên liệu giấy Huế.

 

Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp đề nghị Bộ Tài chính xem xét giãn thời gian áp dụng thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dăm gỗ. V vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Để nhằm đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất trong nước, bảo vệ tài nguyên rừng (bao gồm cả rừng trồng), Bộ Tài chính đã gửi xin ý kiến Bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội ngành hàng (tại công văn số 12084/BTC-CST ngày 1/9/2015) và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính về phương án điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dăm gỗ từ 0% lên 5%.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 điều chỉnh thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dăm gỗ từ 0% lên 2%, với hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.

Kể từ ngày xin ý kiến đến ngày Thông tư số 182/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành là 4 tháng, việc lấy ý kiến và ban hành Thông tư bảo đảm đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thông tư số 182/2015/TT-BTC mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các Công ty thực hiện theo mức thuế xuất khẩu theo quy định tại Thông tư số 182/2015/TT-BTC Bộ Tài chính sẽ theo dõi sát tình hình xuất khẩu, tồn kho, đánh giá tác động của chính sách đ có biện pháp xử lý cho phù hp.

Bộ Tài chính có ý kiến để các doanh nghiệp và cơ quan liên quan biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- TCHQ;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1533/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1533/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2016
Ngày hiệu lực27/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1533/BTC-CST thuế xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1533/BTC-CST thuế xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1533/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành27/01/2016
        Ngày hiệu lực27/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1533/BTC-CST thuế xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1533/BTC-CST thuế xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ 2016

           • 27/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực