Công văn 15332/BTC-TCHQ

Công văn 15332/BTC-TCHQ năm 2015 về hàng hóa nhập khẩu trước khi đăng ký Danh mục miễn thuế do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 15332/BTC-TCHQ hàng hóa nhập khẩu trước khi đăng ký danh mục miễn thuế 2015


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15332/BTC-TCHQ
V/v hàng hóa NK trước khi đăng ký Danh mục miễn thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn;
(Tầng 30, tòa nhà Keangnam Landmark E6 Phạm Hùng, Hà Nội)
- Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

Trả lời công văn số 986/HQTH-NV ngày 10/08/2015 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa về vướng mắc hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu trước khi đăng ký Danh mục miễn thuế của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ mục 5 phụ lục B của Thỏa thuận bảo lãnh và cam kết của Chính phủ đối với dự án Liên hp lọc hóa dầu Nghi Sơn ký ngày 15/01/2013; căn cứ Điều 4 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ; căn cứ quy định tại điểm b2 khoản 2 Điều 102 Thông tư 128/2013/TT-BTC;

Căn cứ công văn số 5271/BCT-TCNL ngày 12/06/2014 của Bộ Công Thương, công văn số 10764/BTC-TCHQ ngày 05/08/2015 của Bộ Tài chính, công văn số 12026/BTC-CST ngày 27/08/2014 của Bộ Tài chính,

Bộ Tài chính giao Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa kiểm tra việc nhập khẩu hàng hóa tại 37 tờ khai nhập khẩu trước khi đăng ký Danh mục miễn thuế của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (danh sách đính kèm), đối chiếu Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đã đăng ký với cơ quan hải quan; kiểm tra hồ sơ gốc lô hàng nhập khẩu, sổ sách chứng từ kế toán; chứng từ thanh toán và các giao dịch có liên quan. Trường hợp hàng hóa Công ty nhập khẩu phù hợp với Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đã đăng ký với cơ quan hải quan và Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, phụ kiện nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn trong nước đã sản xuất được nhưng không đáp ứng yêu cầu của Dự án ban hành kèm công văn 5271/BCT-TCNL ngày 12/06/2014 của Bộ Công Thương; thực tế hàng hóa nhập khẩu sử dụng đúng mục đích cho dự án thì thực hiện miễn thuế đối với hàng hóa này theo quy định và thực hiện trừ lùi vào Danh mục miễn thuế đã đăng ký.

Trường hợp Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã nộp thuế cho các máy móc, thiết bị, vật tư, phụ kiện nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn thì xử lý tiền thuế nộp thừa cho Công ty theo quy định tại Điều 49, Điều 132 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

B Tài chính trả lời để Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Lưu: VT, TCHQ (13 bản)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

BẢNG KÊ TỜ KHAI HOÀN THUẾ

(Đính kèm công văn số: 15332/BTC-TCHQ ngày 27/10/2015 của Bộ Tài chính)

STT

Tờ khai

S

Ngày

I. Các tờ khai thuộc danh mục số 14/HQTH-NV ngày 05/8/2014

1

50

12/05/2014

2

100064922160

18/07/2014

3

100066351450

18/07/2014

4

100064633211

18/07/2014

5

100073958830

21/07/2014

6

100064209120

21/07/2014

7

100074211750

24/07/2014

8

100072514360

24/07/2014

9

100070691340

24/07/2014

10

100072532450

24/07/2014

11

100072486950

25/07/2014

12

100071091300

29/07/2014

13

100079341720

30/07/2014

14

100086598400

04/08/2014

II. Các tờ khai thuộc danh mục s 20/HQTH-NV ngày 21/8/2014

1

40

18/04/2014

2

100056347310

03/07/2014

3

100060144331

10/07/2014

4

100060067000

17/07/2014

5

100060884340

21/07/2014

6

100066345850

21/07/2014

7

100084033340

29/07/2014

8

100084046900

29/07/2014

9

100085405340

04/08/2014

10

100082471530

04/08/2014

11

100072443440

24/07/2014

12

100085594120

31/07/2014

13

100081717960

31/07/2014

14

100080023410

30/07/2014

15

100071903260

30/07/2014

16

100079136620

30/07/2014

17

100090236040

05/08/2014

18

100086870810

07/08/2014

19

100092611140

11/08/2014

20

100095334140

14/08/2014

21

100095194030

14/08/2014

22

100104384550

18/08/2014

23

100100985020

18/08/2014

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 15332/BTC-TCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu15332/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2015
Ngày hiệu lực27/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 15332/BTC-TCHQ hàng hóa nhập khẩu trước khi đăng ký danh mục miễn thuế 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 15332/BTC-TCHQ hàng hóa nhập khẩu trước khi đăng ký danh mục miễn thuế 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu15332/BTC-TCHQ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành27/10/2015
        Ngày hiệu lực27/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 15332/BTC-TCHQ hàng hóa nhập khẩu trước khi đăng ký danh mục miễn thuế 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 15332/BTC-TCHQ hàng hóa nhập khẩu trước khi đăng ký danh mục miễn thuế 2015

           • 27/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực