Công văn 1537/QLCL-CL2

Công văn 1537/QLCL-CL2 năm 2014 về xác định và xử lý vi phạm cơ sở sơ chế rau quả tươi của Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Nội dung toàn văn Công văn 1537/QLCL-CL2 2014 xác định và xử lý vi phạm cơ sở sơ chế rau quả tươi


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1537/QLCL-CL2
V/v xác định và xử lý vi phạm cơ sở sơ chế rau quả tươi

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Bình Thuận

Phúc đáp văn bản số 371/CCQLCL-TT ngày 07/8/2014 của Chi cục về việc xác định và xử lý vi phạm tại cơ sở sơ chế rau, quả tươi, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-132: 2013/BNNPTNT không áp dụng đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ theo quy định của Pháp luật (Theo Luật An toàn thực phẩm: sản xuất là bao gồm cả cơ sở sơ chế, chế biến…). Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng quy định quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, làm cơ sở để phân biệt với loại hình sản xuất quy mô lớn thuộc diện bắt buộc phải áp dụng GMP...theo quy định của pháp luật.

Do vậy, trước mắt chưa áp dụng xử lý theo quy định tại khoản 4, Điều 13, Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 đối với cơ sở sơ chế các sản phẩm rau quả tươi nói chung và thanh long nói riêng.

Đề nghị đơn vị lưu ý thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CL2.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1537/QLCL-CL2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1537/QLCL-CL2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2014
Ngày hiệu lực25/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1537/QLCL-CL2

Lược đồ Công văn 1537/QLCL-CL2 2014 xác định và xử lý vi phạm cơ sở sơ chế rau quả tươi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1537/QLCL-CL2 2014 xác định và xử lý vi phạm cơ sở sơ chế rau quả tươi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1537/QLCL-CL2
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýPhùng Hữu Hào
        Ngày ban hành25/08/2014
        Ngày hiệu lực25/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1537/QLCL-CL2 2014 xác định và xử lý vi phạm cơ sở sơ chế rau quả tươi

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1537/QLCL-CL2 2014 xác định và xử lý vi phạm cơ sở sơ chế rau quả tươi

           • 25/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực