Công văn 1537/TTg-QHQT

Công văn số 1537/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Hiện đại hóa Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng trẻ em tàn tật Bắc Thái giai đoạn II" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1537/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Hiện đại hóa Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng trẻ em tàn tật Bắc thái GĐ 1"


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1537/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Hiện đại hóa Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng trẻ em tàn tật Bắc Thái giai đoạn II".

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số: 6862/BKH - KTĐN ngày 20 tháng 9 năm 2007 về việc phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật do Cộng hòa Séc tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:  

1. Phê duyệt Danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Hiện đại hóa Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng trẻ em tàn tật Bắc Thái giai đoạn II" do Chính phủ Cộng hòa Séc viện trợ không hoàn lại trị giá 35 triệu Cu - ron Séc, tương đương 1,17 triệu Euro; vốn đối ứng do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tự bố trí trong kế hoạch ngân sách hàng năm của tỉnh.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi công hàm chính thức đề nghị Chính phủ Cộng hòa Séc tài trợ cho dự án.

3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo chủ dự án hoàn thiện văn kiện dự án theo ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo qui định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP; PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Các Vụ: KTTH, VX, TH, Website CP;
- Lưu: VT,QHQT (2).15

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Phạm Gia Khiêm

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1537/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1537/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2007
Ngày hiệu lực16/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1537/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 1537/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Hiện đại hóa Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng trẻ em tàn tật Bắc thái GĐ 1"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1537/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Hiện đại hóa Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng trẻ em tàn tật Bắc thái GĐ 1"
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1537/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành16/10/2007
        Ngày hiệu lực16/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1537/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Hiện đại hóa Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng trẻ em tàn tật Bắc thái GĐ 1"

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1537/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Hiện đại hóa Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng trẻ em tàn tật Bắc thái GĐ 1"

              • 16/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực