Công văn 1538/TTg-QHQT

Công văn số 1538/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục Dự án do IFAD tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1538/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án do IFAD tài trợ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 1538/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án do IFAD tài trợ

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7318/BKH-KTĐN ngày 08 tháng 10 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt  danh mục Dự án "Chiến lược phát triển nông thôn giai đoạn 2010-2015", với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 300.000 USD, do Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) tài trợ.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện văn kiện Dự án (lưu ý các ý kiến góp ý của Bộ Tài chính tại văn bản số 7184/BTC-TCĐN ngày 31 tháng 5 năm 2007), thẩm định, phê duyệt, ký với IFAD và triển khai thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ: TH, NN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 15

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Phạm Gia Khiêm

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1538/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1538/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2007
Ngày hiệu lực16/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1538/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 1538/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án do IFAD tài trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1538/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án do IFAD tài trợ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1538/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành16/10/2007
        Ngày hiệu lực16/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1538/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án do IFAD tài trợ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1538/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án do IFAD tài trợ

              • 16/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực