Công văn 1539/TCT-CS

Công văn số 1539/TCT-CS về việc trích khấu hao tài sản cố định do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1539/TCT-CS trích khấu hao TSCĐ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1539/TCT-CS
V/v trích khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 11412/CT-TTHT ngày 8/11/2007 và công văn số 9121/CT-TTHT ngày 18/9/2007 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh hỏi về việc hạch toán nguyên giá tài sản cố định trong trường hợp đập trụ sở cũ đi để xây dựng trụ sở mới, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 6 Điều 9 Mục III Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ (ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ) có quy định: “Quyền sử dụng đất lâu dài là TSCĐ vô hình đặc biệt, doanh nghiệp ghi nhận là TSCĐ vô hình theo nguyên giá nhưng không được trích khấu hao”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp các Công ty có mua nhà cùng với quyền sử dụng đất để sử dụng làm trụ sở công ty, sau đó công ty đập nhà trên đất đi để xây dựng trụ sở mới thì phải tách riêng giá trị quyền sử dụng đất lâu dài để ghi nhận là tài sản cố định vô hình theo nguyên giá nhưng không được trích khấu hao. Đối với giá trị nhà mua về sau đó đập đi thì giá trị còn lại của nhà bị phá dỡ được tính vào chi phí khác trong kỳ.

Công văn này thay thế điểm 2 công văn số 4939/TCT-CS ngày 26/11/2007 gửi Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ  Pháp chế;
- Ban HT; PC;
- Lưu VT, CS(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1539/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1539/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2008
Ngày hiệu lực21/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1539/TCT-CS trích khấu hao TSCĐ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1539/TCT-CS trích khấu hao TSCĐ
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1539/TCT-CS
       Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
       Người kýPhạm Duy Khương
       Ngày ban hành21/04/2008
       Ngày hiệu lực21/04/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1539/TCT-CS trích khấu hao TSCĐ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1539/TCT-CS trích khấu hao TSCĐ

            • 21/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực