Công văn 1541/UBND-ĐTQH

Công văn 1541/UBND-ĐTQH về quản lý chung cư và nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1541/UBND-ĐTQH quản lý chung cư nhà thuộc sở hữu nhà nước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1541/UBND-ĐTQH
V/v quản lý chung cư và quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh

Phan Thiết, ngày 08 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- Công ty CP XD & KDN Bình Thuận.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1067 CV/STC-SXD ngày 24 tháng 3 năm 2010 của Liên Sở Tài chính – Xây dựng về việc quản lý chung cư và quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Qua xem xét đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh công tác quản lý chung cư và quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh theo như đề nghị Liên Sở Tài chính – Xây dựng tại Công văn nói trên, cụ thể:

- Giao việc quản lý, ký hợp đồng cho thuê và thu tiền đối với toàn bộ các chung cư và quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh từ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận và Trung tâm Phát triển quỹ đất sang cho Sở Xây dựng thống nhất thực hiện;

- Giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu tỉnh bổ sung chức năng nêu trên cho Sở Xây dựng trên cơ sở đảm bảo theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

2. Căn cứ điểm 1 Công văn này, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận tiến hành bàn giao hồ sơ để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, ĐTQH. Hùng (09b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1541/UBND-ĐTQH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1541/UBND-ĐTQH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2010
Ngày hiệu lực08/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1541/UBND-ĐTQH

Lược đồ Công văn 1541/UBND-ĐTQH quản lý chung cư nhà thuộc sở hữu nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1541/UBND-ĐTQH quản lý chung cư nhà thuộc sở hữu nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1541/UBND-ĐTQH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Văn Thu
        Ngày ban hành08/04/2010
        Ngày hiệu lực08/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1541/UBND-ĐTQH quản lý chung cư nhà thuộc sở hữu nhà nước

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1541/UBND-ĐTQH quản lý chung cư nhà thuộc sở hữu nhà nước

              • 08/04/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/04/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực