Công văn 1544/GSQL-GQ3

Công văn 1544/GSQL-GQ3 năm 2015 về thủ tục hải quan đối với xăng dầu tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1544/GSQL-GQ3 thủ tục hải quan xăng dầu tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa 2015


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1544/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hi quan đối với xăng dầu tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 3065/HQQN-GSQL ngày 19/11/2015 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh báo cáo vướng mắc về thủ tục hải quan đối với xăng dầu tái xuất cho tàu biển chuyển chặng nội địa, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan đối với xăng dầu tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ theo quy định tại Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính, công văn số 7756/TCHQ-GSQL ngày 16/12/2013, công văn số 6843/TCHQ-GSQL ngày 10/6/2014 của Tổng cục Hải quan để thực hiện.

2. Về việc hủy tờ khai hải quan:

Đề nghị Cục Hải quan tnh Quảng Ninh căn cứ theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính để hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ3(2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1544/GSQL-GQ3

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1544/GSQL-GQ3
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2015
Ngày hiệu lực03/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1544/GSQL-GQ3 thủ tục hải quan xăng dầu tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1544/GSQL-GQ3 thủ tục hải quan xăng dầu tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1544/GSQL-GQ3
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNguyễn Nhất Kha
        Ngày ban hành03/12/2015
        Ngày hiệu lực03/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1544/GSQL-GQ3 thủ tục hải quan xăng dầu tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1544/GSQL-GQ3 thủ tục hải quan xăng dầu tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa 2015

            • 03/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực