Công văn 1544/VPCP-KGVX

Công văn 1544/VPCP-KGVX về bảo tồn, tôn tạo, tu bổ và phát huy giá trị Khu di tích Bác Hồ trên đảo Cô Tô, Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1544/VPCP-KGVX bảo tồn, tôn tạo, tu bổ phát huy giá trị Khu di tích Bác Hồ trên đảo Cô Tô, Quảng Ninh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1544/VPCP-KGVX
V/v bảo tồn, tôn tạo, tu bổ và phát huy giá trị Khu di tích Bác Hồ trên đảo Cô Tô, Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (công văn số 4766/UBND-XD1 ngày 2 tháng 12 năm 2009), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 460/BKH-LĐVX ngày 22 tháng 01 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 177/BTC-ĐT ngày 5 tháng 01 năm 2010) và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 227/BVHTTDL-KHTC ngày 21 tháng 01 năm 2010) về việc bảo tồn, tôn tạo, tu bổ và phát huy giá trị Khu di tích Bác Hồ trên đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ động bố trí vốn từ các nguồn vốn ngân sách địa phương hàng năm và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác để chỉ đạo xây dựng, tổ chức thẩm định và phê duyệt dự án theo thẩm quyền và quy định hiện hành; trường hợp còn gặp khó khăn về vốn, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xem xét trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ thêm trên cơ sở khả năng của ngân sách Trung ương.

Sau khi dự án hoàn thành thủ tục đầu tư và được cân đối vốn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng để xem xét, quyết định việc chỉ định thầu các gói thầu thuộc dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Thuộc tính Công văn 1544/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1544/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2010
Ngày hiệu lực11/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1544/VPCP-KGVX bảo tồn, tôn tạo, tu bổ phát huy giá trị Khu di tích Bác Hồ trên đảo Cô Tô, Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1544/VPCP-KGVX bảo tồn, tôn tạo, tu bổ phát huy giá trị Khu di tích Bác Hồ trên đảo Cô Tô, Quảng Ninh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1544/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành11/03/2010
        Ngày hiệu lực11/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1544/VPCP-KGVX bảo tồn, tôn tạo, tu bổ phát huy giá trị Khu di tích Bác Hồ trên đảo Cô Tô, Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1544/VPCP-KGVX bảo tồn, tôn tạo, tu bổ phát huy giá trị Khu di tích Bác Hồ trên đảo Cô Tô, Quảng Ninh

            • 11/03/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/03/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực