Công văn 1545/TTg-KGVX

Công văn số 1545/TTg-KGVX về việc công tác dân số & kế hoạch hóa gia đình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1545/TTg-KGVX công tác dân số & kế hoạch hóa gia đình


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1545/TTg-KGVX
V/v công tác dân số & KHHGĐ.

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

 

Trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình đã đạt được một số kết quả quan trọng: khắc phục được sự tăng nhanh dân số trở lại, khôi phục được tiến trình giảm sinh của cả nước; chất lượng dân số từng bước được nâng cao. Kết quả này đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tăng GDP bình quân đầu người, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và của toàn xã hội.

Tuy đạt được những kết quả trên, nhưng công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình còn nhiều bất cập: vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng nhanh dân số, tỷ lệ sinh giảm chậm và không đạt được chỉ tiêu đề ra, đặc biệt tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên tăng đột biến từ đầu năm 2008 tới nay; mất cân bằng giới tính khi sinh; chất lượng dân số chưa cao. Nếu không khắc phục kịp thời tình hình này thì không những không đạt các chỉ tiêu dân số đã đề ra cho năm 2010 mà còn có nguy cơ phá vỡ những thành quả về dân số đã đạt được trong thời gian qua, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp quy định tại Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Trong quí IV năm 2008, xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình, trình cấp ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện từ năm 2009; chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các biện pháp, chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

- Căn cứ chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật, khẩn trương củng cố, hoàn thiện tổ chức quản lý nhà nước về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình ở cấp tỉnh, huyện, xã trước ngày 30 tháng 9 năm 2008.

- Cùng với sự hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Bộ Y tế, thực hiện các quy định quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công trong lĩnh vực dân số và kế hoạch hóa gia đình./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TKBT, TCCV, TH, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1545/TTg-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1545/TTg-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2008
Ngày hiệu lực17/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1545/TTg-KGVX công tác dân số & kế hoạch hóa gia đình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1545/TTg-KGVX công tác dân số & kế hoạch hóa gia đình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1545/TTg-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành17/09/2008
        Ngày hiệu lực17/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1545/TTg-KGVX công tác dân số & kế hoạch hóa gia đình

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1545/TTg-KGVX công tác dân số & kế hoạch hóa gia đình

             • 17/09/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/09/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực