Công văn 15456/BTC-TCT

Công văn 15456/BTC-TCT năm 2017 về chỉ đạo phối hợp giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế trong việc xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 15456/BTC-TCT 2017 phối hợp xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 15456/BTC-TCT
V/v chỉ đạo phi hợp giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế trong việc xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân theo Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 và Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 (thay thế) giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế đã đạt được kết quả tốt, giảm thủ tục hành chính và thời gian giải quyết hồ sơ, được người dân và xã hội đánh giá cao. Đặc biệt, trong năm 2016, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên môi trường và UBND các tỉnh/thành phố đã phối hợp chỉ đạo cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế triển khai thí điểm việc kết nối liên thông điện tử tại 8 tỉnh/TP, giúp làm giảm số ngày giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất là cá nhân, hộ gia đình từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc.

Hiện nay, ngành thuế đã nâng cấp hệ thống trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai tập trung cho tất cả các tỉnh/thành phố trên toàn quốc theo đó đảm bảo duy trì kết ni trao đổi của 8 tỉnh đã kết nối trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình và sn sàng kết nối trao đổi thông tin điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế các tnh/thành phố chưa triển khai trao đổi thông tin theo hình thức điện tử.

Để đảm bảo duy trì việc liên thông tiếp nhận và xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho người dân và tiến tới triển khai thực hiện kết ni trao đổi thông tin theo hình thức điện tử, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố phối hợp với Bộ Tài chính:

1. Tiếp tục chỉ đạo cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế trên địa bàn phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc giải quyết thủ tục hành chính nói chung và giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai người dân, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện việc kết nối, trao đổi thông tin điện tử giữa hai cơ quan.

2. Phối hợp tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, cụ thể:

- Chỉ đạo cơ quan Đăng ký đất đai phối hợp với cơ quan Thuế trong việc hướng dẫn người chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối với hồ sơ chuyển đổi, chuyn nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất) lấy xác nhận của UBND xã/phường trên tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của người chuyển quyền sử dụng đất (nếu có) gửi kèm hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính, đồng thời đề nghị cơ quan Đăng ký đất đai kiểm soát thông tin này trước khi gửi hồ sơ sang cơ quan Thuế để cơ quan Thuế có cơ sở xác định nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của người chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế trên địa bàn thống nht nội dung hướng dẫn và niêm yết công khai các hồ sơ tài liệu cần có liên quan xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, trong đó có các giấy tờ chứng minh trường hợp miễn giảm để cơ quan Thuế có đủ căn cứ để xác định đối tượng miễn giảm và số thuế được miễn, giảm đối với các trường hợp được miễn giảm thuế theo quy định pháp luật.

Bộ Tài chính xin trân trọng cảm ơn sự phi hp của UBND các tỉnh/thành ph./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ TNMT;
- Các Vụ: PC, CS, Cục QLCS (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Website Tổng cục Thuế
;
- Lưu: VT, TCT (VT, KK (2b)).80

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 15456/BTC-TCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu15456/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2017
Ngày hiệu lực15/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 15456/BTC-TCT 2017 phối hợp xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 15456/BTC-TCT 2017 phối hợp xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu15456/BTC-TCT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành15/11/2017
        Ngày hiệu lực15/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 15456/BTC-TCT 2017 phối hợp xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai

           Lịch sử hiệu lực Công văn 15456/BTC-TCT 2017 phối hợp xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai

           • 15/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực