Công văn 1546/TTg-DK

Công văn số 1546/TTg-DK về việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để góp vốn cho các hợp đồng dầu khí lô PM 304 và SK 305 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1546/TTg-DK chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài góp vốn cho các hợp đồng dầu khí lô PM 304 và SK 305


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1546/TTg-DK
V/v: Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để góp vốn cho các hợp đồng dầu khí lô PM 304 và SK 305

Hà Nội, ngày 17  tháng 10 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt ;
- Tập đoàn Dầu khí Việt .

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 10902/NHNN-QLNH ngày 09 tháng 10 năm 2007 về việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để góp vốn cho các hợp đồng dầu khí lô PM 304 và SK 305, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để góp vốn cho các hợp đồng dầu khí lô PM 304 và SK 305 tại Malaysia trước khi có Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đầu tư.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm xem xét, cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đầu tư cho các hợp đồng dầu khí lô PM 304 và SK 305 tại .

- Yêu cầu Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về quản lý ngoại hối./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,
Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy,  các Vụ: KTTH, TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, DK (4). Q. (18b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1546/TTg-DK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1546/TTg-DK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2007
Ngày hiệu lực17/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1546/TTg-DK

Lược đồ Công văn 1546/TTg-DK chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài góp vốn cho các hợp đồng dầu khí lô PM 304 và SK 305


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1546/TTg-DK chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài góp vốn cho các hợp đồng dầu khí lô PM 304 và SK 305
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1546/TTg-DK
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành17/10/2007
        Ngày hiệu lực17/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1546/TTg-DK chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài góp vốn cho các hợp đồng dầu khí lô PM 304 và SK 305

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1546/TTg-DK chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài góp vốn cho các hợp đồng dầu khí lô PM 304 và SK 305

              • 17/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực