Công văn 15467/BTC-KHTC

Công văn 15467/BTC-KHTC tiếp tục thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí khi tổ chức ngày kỷ niệm và đón nhận danh hiệu do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 15467/BTC-KHTC tiếp tục thực hiện tiết kiệm chống lãng phí


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15467/BTC-KHTC
V/v tiếp tục thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí khi tổ chức các ngày kỷ niệm và đón nhận các danh hiệu.

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính.

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) “Về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao” và các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Để tiếp tục thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí khi tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao, đề nghị các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính nghiêm túc thực hiện:

1. Giảm tần suất, quy mô, cấp độ tổ chức các ngày lễ kỷ niệm theo đúng hướng dẫn tại Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/07/2010.

2. Không tổ chức lễ trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao riêng mà kết hợp tổ chức cùng với các lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống của đơn vị; không tổ chức diễu hành hoặc tổ chức đón rước khi nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, các hình thức khen thưởng cao; không tặng quà và chiêu đãi, giảm bớt khách mời dự lễ kỷ niệm; việc mời khách nước ngoài tham dự các hoạt động kỷ niệm phải được sự đồng ý của các cấp có thẩm quyền. Việc xây dựng tôn tạo các công trình: tượng đài, nhà bảo tàng, nhà lưu niệm nhân dịp kỷ niệm sự kiện lịch sử thực hiện theo quy định của Đảng và Nhà nước.

3. Việc tổ chức các ngày kỷ niệm; Nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao phải đảm bảo an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức, gây lãng phí, tốn kém; phải gắn kết các phong trào thi đua yêu nước, công tác nghiên cứu lịch sử và phát triển truyền thống cho cán bộ, công chức trong đơn vị, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức trong cơ quan về việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đề nghị các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Mai Thị Oanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 15467/BTC-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu15467/BTC-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2012
Ngày hiệu lực07/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 15467/BTC-KHTC tiếp tục thực hiện tiết kiệm chống lãng phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 15467/BTC-KHTC tiếp tục thực hiện tiết kiệm chống lãng phí
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu15467/BTC-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýMai Thị Oanh
        Ngày ban hành07/11/2012
        Ngày hiệu lực07/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 15467/BTC-KHTC tiếp tục thực hiện tiết kiệm chống lãng phí

              Lịch sử hiệu lực Công văn 15467/BTC-KHTC tiếp tục thực hiện tiết kiệm chống lãng phí

              • 07/11/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/11/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực