Công văn 1547/BNN-PC

Công văn 1547/BNN-PC năm 2019 trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về mã HS trong các phụ lục của Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1547/BNN-PC 2019 trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về mã HS


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1547/BNN-PC
Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Ngày 15 tháng 02 năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 1155/VPCP-ĐMDN ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty Integration Point - Malaysia về một số mã HS trong các phụ lục của Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây viết tt là Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT) không còn phù hợp với Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính quy định danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam (sau đây viết tắt là Thông tư 65/2017/TT-BTC), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Ngày 29/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ban hành mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay thế Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT. Các mã HS trong Phụ lục của Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT phù hợp với Thông tư số 65/2017/TT-BTC ; đng thời Phụ lục II của Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT đã xác định rõ danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong xuất nhập khẩu hàng hóa.

Như vậy, các ý kiến của Công ty Integration Point - Malaysia đã được quy định tại Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT .

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với kiến nghị của doanh nghiệp theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, PC (6b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hà Công Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1547/BNN-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1547/BNN-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2019
Ngày hiệu lực04/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1547/BNN-PC 2019 trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về mã HS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1547/BNN-PC 2019 trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về mã HS
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1547/BNN-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành04/03/2019
        Ngày hiệu lực04/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1547/BNN-PC 2019 trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về mã HS

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1547/BNN-PC 2019 trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về mã HS

           • 04/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực