Công văn 15471/BTC-ĐT

Công văn 15471/BTC-ĐT năm 2018 kiến nghị về tạm ứng và thu hồi tạm ứng hợp đồng xây dựng do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 15471/BTC-ĐT 2018 kiến nghị về tạm ứng và thu hồi tạm ứng hợp đồng xây dựng


B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15471/BTC-ĐT
V/v kiến nghị của ông Trần Bá Tn - Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp Nam Định

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Ông Trần Bá Tấn - Công ty Phát triển và Khai thác hạ tng khu công nghiệp Nam Định;

Trả lời kiến nghị của Ông Trần Bá Tấn - Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp Nam Định (kèm theo công văn s11509/VPCP-ĐMDN ngày 26/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Quy định về tạm ứng và thu hồi tạm ứng hợp đồng xây dựng:

Tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định: Phương pháp tính toán thu hồi dần tiền tạm ứng do các bên thỏa thuận trong hợp đồng đảm bảo các nguyên tắc. Việc tính toán, thu hồi dần tiền tạm ứng được thực hiện sau khi bên nhận thầu được tiền tạm ứng và thu hồi trong các lần thanh toán; Tiền tạm ứng được thu hồi hết khi thanh toán đạt 80% giá trị hợp đng đã ký; Đảm bảo phù hợp với hồ sơ hợp đồng thi công. Đồng thời, theo mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng đã quy định: Tiền tạm ứng sẽ được thu hồi bằng cách giảm trừ trong các lần thanh toán. Tỷ lệ giảm trừ sẽ dựa trên tỷ lệ thu hồi được quy định trong phụ lục hợp đồng.

Về tạm ứng vốn đầu tư, tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã quy định: “Việc tạm ứng vốn của chủ đầu tư cho nhà thầu hoặc nhà cung cấp cho các công việc cần thiết để triển khai thực hiện hợp đồng hoặc các công việc không thông qua hợp đồng. Mức vốn tạm ứng, thời điểm tạm ứng và việc thu hồi tạm ứng do chủ đầu tư thống nhất với nhà thầu theo đúng quy định và phải được quy định rõ trong hợp đồng. Vốn tạm ứng được thu hồi qua các lần thanh toán khối lượng hoàn thành của hợp đồng, mức thu hồi từng lần do chủ đầu tư thống nhất với nhà thầu và quy định cụ thể trong hợp đồng và đảm bảo thu hồi hết khi giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng.

Hiện nay, một số nội dung về tạm ứng vốn của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/3/2018 nêu trên đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 10/7/2018). Tuy nhiên, do trong nội dung câu hỏi của Ông Trần Bá Tấn chưa nói rõ thời điểm ký hợp đồng, vì vậy trường hợp hợp đồng đã ký và đang thực hiện trước ngày Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính có hiệu lực, đồng thời trong hợp đồng đã quy định cụ thể tỷ lệ thu hồi tạm ứng từng lần thanh toán thì Kho bạc nhà nước căn cứ vào các điều khoản trong hợp đồng thực hiện thu hồi tạm ứng theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016. Chủ đầu tư và nhà thầu chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý hợp đồng xây dựng.

2. Thực tế xử lý khoản tạm ứng của Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng KCN Nam Định:

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh Nam Định, mặc dù có trao đi với đơn vị như trên nhưng căn cứ quy định của Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, ngày 16/11/2018 Kho bạc nhà nước tỉnh Nam Định đã tạm ứng cho nhà thầu theo đúng đề nghị của chủ đầu tư số tiền là 4.309.100.000 đồng.

Bộ Tài chính xin trả lời để Ông Trần Bá Tấn biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ Pháp chế;
- Cổng Thông t
in điện tử Chính phủ;
- VCCI;
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

TL. B TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ ĐẦU TƯ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Mai Thị Thùy Dương

 

Thuộc tính Công văn 15471/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu15471/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2018
Ngày hiệu lực12/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(04/01/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 15471/BTC-ĐT

Lược đồ Công văn 15471/BTC-ĐT 2018 kiến nghị về tạm ứng và thu hồi tạm ứng hợp đồng xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 15471/BTC-ĐT 2018 kiến nghị về tạm ứng và thu hồi tạm ứng hợp đồng xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu15471/BTC-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýMai Thị Thùy Dương
        Ngày ban hành12/12/2018
        Ngày hiệu lực12/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (04/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 15471/BTC-ĐT 2018 kiến nghị về tạm ứng và thu hồi tạm ứng hợp đồng xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 15471/BTC-ĐT 2018 kiến nghị về tạm ứng và thu hồi tạm ứng hợp đồng xây dựng

           • 12/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực