Công văn 155/BNN-KHCN

Công văn 155/BNN-KHCN kiểm tra định kỳ tiến độ thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 155/BNN-KHCN kiểm tra định kỳ tiến độ thực hiện đề tài dự án khoa học


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 155/BNN-KHCN
V/v: Kiểm tra định kỳ tiến độ thực hiện đề tài, dự án KHCN thủy sản.

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: ............................................

Thực hiện kế hoạch quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai, Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn thành lập Đoàn công tác đkiểm tra tiến độ, kết quả và sử dụng kinh phí các đề tài, dự án lĩnh vực Thủy sản của các đơn vị theo Quy định tại Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN ngày 15/5/2006 ban hành Quy chế quản lý đtài, dự án khoa học công nghệ. Thành phần Đoàn công tác bao gồm:

TT

Cá nhân, tổ chức

Chức danh trong đoàn công tác

1

Lãnh đạo Vụ KHCN&MT

Trưởng đoàn

2

Lãnh đạo Vụ Tài chính

Phó Trưởng đoàn

3

Chuyên viên Vụ Tài chính

Thành viên

4

Chuyên viên Vụ KHCN&MT

Thư ký

5

Chuyên gia chuyên ngành

Thành viên

Danh mục nhiệm vụ, thời gian và địa điểm tiến hành kiểm tra tại các đơn vị như Phụ lục kèm theo Công văn này.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các chủ nhiệm đề tài chuẩn bị báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành (bao gồm toàn bộ hồ sơ, tài liệu, số liệu và sản phẩm của kỳ báo cáo) và gửi về Bộ (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) trước ngày 14/01/2013 (email: [email protected]).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTr. Bùi Bá Bổng (để b/c);
-
TTr. Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
-
Vụ Tài chính (để p/h);
-
Lưu: VT, KHCN

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.
VỤ
TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn
Giang Thu

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA
(Kèm theo Công văn số 155/BNN-KHCN ngày 10/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên đề tài, dự án

Cá nhân chủ trì

Đơn vị chủ trì

Ngày kiểm tra dự kiến

Địa đim

Thời gian thực hiện

1

Nghiên cứu chuỗi giá trị của cá cơm khai thác Vùng biển Tây Nam Bộ.

ThS. Phạm Thùy Linh

Viện KT&QHTS - Tổng cục TS

9h00, ngày 17/01/2013

Trụ sở Viện
Số 10, Nguyễn Công Hoan, HN

2012 - 2013

2

Nghiên cứu lợi thế so sánh cá ngừ đại dương (Thunnus spp.) khai thác ở Việt Nam

TS. Nguyễn Quang Dũng

Viện QH&TKNN

14h00 ngày 17/01/2013

Trụ sở Viện Viện QH&TKNN, Hàng Chuối, HN

2012- 2013

3

Nghiên cứu các yếu tố hình thành và tác động đến giá cá tra nguyên liệu ĐB SCL

ThS. Nguyễn Đức Vinh

Viện QH&TKNN

15h30 ngày 17/01/2013

Trụ sở Viện Viện QH&TKNN, Hàng Chuối, HN

2011- 2012

4

Nghiên cứu giải pháp quản lý môi trường và kỹ thuật chăm sóc đàn cá trong ao cá Bác Htại khu Di tích Chủ tịch H Chí Minh

ThS. Nguyễn Thị Hà

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I

08h30 ngày 15/01/2013

Trụ sViện NC NTTS I, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

2012- 2016

5

Nghiên cứu khả năng phát triển nuôi cá Nheo Mỹ Ictalurus punctatus ở miền Bắc Việt Nam

Nguyễn Anh Hiếu

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I. ThS.

14:00 ngày 15/01/2013

Trung tâm Quốc gia giống thủy sản miền Bắc, Hải Dương

2012- 2014

6

Nghiên cứu qui trình kỹ thuật sản xuất giống cá rô biển (Lobotes surinamensis Bloch 1790)

ThS. Ngô Vĩnh Hạnh

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I.

07:30 ngày 16/01/2013

Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Bắc, Hải Phòng

2012- 2014

7

Nghiên cứu xây dựng mô hình dịch vụ hậu cần cho nghề khai thác hải sản xa bờ ở vùng biển miền Trung

ThS. Nguyễn Phi Toàn

Viện Nghiên cứu Hải sản

09:00 ngày 16/01/2013

Trụ sở Viện NCHS, 170 Lê Lai, Hải Phòng

2012- 2014

8

Xác định khối lượng tiêu chuẩn thực vật phù du biển Việt Nam phục vụ đánh giá chất lượng hệ sinh thái.

ThS. Nguyễn Hoàng Minh

Viện Nghiên cứu Hải sản

11:00 ngày 16/01/2013

Trụ sở Viện NCHS, 170 Lê Lai, Hải Phòng

2012- 2013

9

Nghiên cứu kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Chẽm Lates calcarifer Tây Nguyên

TS. Phan Đinh Phúc

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

09:00 ngày 26/02/2013

Trung tâm giống thủy sản miền Trung, Đắc Lắc

2012- 2013

10

Nghiên cứu quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm giun nhiu tơ (Perinereis nuntia var. brevicirris (Grube, 1857) làm thức ăn nuôi vỗ tôm sú, tôm thẻ chân trắng bố mẹ.

ThS. Nguyễn Văn Dũng

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

15:00 ngày 26/02/2013

Trung tâm quốc gia Giống hải sản miền Trung, Nha Trang - Khánh Hòa

2012- 2013

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 155/BNN-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu155/BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2013
Ngày hiệu lực10/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 155/BNN-KHCN kiểm tra định kỳ tiến độ thực hiện đề tài dự án khoa học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 155/BNN-KHCN kiểm tra định kỳ tiến độ thực hiện đề tài dự án khoa học
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu155/BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Giang Thu
        Ngày ban hành10/01/2013
        Ngày hiệu lực10/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 155/BNN-KHCN kiểm tra định kỳ tiến độ thực hiện đề tài dự án khoa học

           Lịch sử hiệu lực Công văn 155/BNN-KHCN kiểm tra định kỳ tiến độ thực hiện đề tài dự án khoa học

           • 10/01/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực