Công văn 1550/TCT-CS

Công văn số 1550/TCT-CS về việc trích lập dự phòng nợ khó đòi và xử lý các khoản dự phòng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1550/TCT-CS trích lập dự phòng nợ khó đòi và xử lý các khoản dự phòng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1550/TCT-CS
V/v: trích lập dự phòng nợ khó đòi và xử lý các khoản dự phòng

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1392/CT-CV-TTrl ngày 28/1/2008 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc trích lập dự phòng nợ khó đòi và xử lý các khoản dự phòng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Trích lập khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi:

Tại Điểm 3 Mục II Thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày 27/2/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng hướng dẫn: Khoản nợ phải thu khó đòi được trích lập quỹ dự phòng phải đảng bảo các điều kiện và có đủ căn cứ xác định theo quy định; đối với những khoản nợ quá hạn từ 3 năm trở lên coi như nợ không có khả năng thu hồi và được xử lý theo quy định tại điểm 3.4 dưới đây.

Điểm 3.4. Xử lý tài chính các khoản nợ không có khả năng thu hồi quy định:

''a. Nợ phải thu không có khả năng thu hồi bao gồm các khoản nợ sau:

- Đối với tổ chức kinh tế.

+ Khách nợ đã giải thể, phá sản: quyết định của Tòa án tuyên bố phá sản doanh nghiệp theo Luật phá sản hoặc quyết đinh của người có thẩm quyền về giải thể đối với doanh nghiệp nợ, trường hợp tự giải thể thì có thông báo của đơn vị hoặc xác nhận của cơ quan quyết định thành lập đơn vị, tổ chức.

+ Khách nợ đã ngừng hoạt động và không có khả năng chi trả: xác nhận của cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc tổ chức đăng ký kinh doanh về việc doanh nghiệp, tổ chức đã ngừng hoạt động không có khả năng thanh toán ''.

Theo báo cáo của Cục thuế Hà Nội thì Tổng Công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí có phát sinh khoản nợ với khách hàng nợ là Vietsovpetro, khoản nợ này phát sinh từ năm 2003 như vậy tính đến nay đã quá 3 năm. Tuy nhiên, khách hàng nợ (Vietsovpetro) vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường (không thuộc đối tượng là khách hàng đã giải thể, phá sản hay khách nợ đã ngừng hoạt động và không có khả năng chi trả). Vì vậy, khoản nợ này chưa đủ điều kiện để xác định là khoản nợ khó đòi để Tổng Công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

2. Xử lý thu nhập thu hồi từ các khoản nợ khó đòi, giảm giá hàng tồn kho (đã trích lập quỹ dự phòng) của doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình được ưu đãi thuế:

Tại Mục I Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính về thuế TNDN hướng dẫn: Thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập chịu thuế khác, kể cả thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ở nước ngoài.

Tại Điểm 8, Điểm 9 Mục IV Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: Kết dư cuối năm các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ khó đòi...; thu các khoản nợ khó đòi đã xoá sô kế toán nay đòi được được tính vào các khoản thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế.

Căn cứ hướng dẫn trên, khoản kết dư cuối năm các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ khó đòi và khoản nợ khó đòi đã xoá sổ kế toán nay đòi được được tính vào thu nhập khác trong kỳ tính thuế và được hưởng ưu đãi thuế TNDN (nếu có) của năm tài chính đó.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ PC, CST, CĐKT&KT;
- Cục TCDN;
- Ban PC, HT, TTTĐ ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 1550/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1550/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2008
Ngày hiệu lực21/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1550/TCT-CS trích lập dự phòng nợ khó đòi và xử lý các khoản dự phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1550/TCT-CS trích lập dự phòng nợ khó đòi và xử lý các khoản dự phòng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1550/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành21/04/2008
        Ngày hiệu lực21/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1550/TCT-CS trích lập dự phòng nợ khó đòi và xử lý các khoản dự phòng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1550/TCT-CS trích lập dự phòng nợ khó đòi và xử lý các khoản dự phòng

           • 21/04/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/04/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực