Công văn 1551/BTC-TCHQ

Công văn 1551/BTC-TCHQ năm 2016 về thu thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1551/BTC-TCHQ thu thuế xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu 2016


B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1551/BTC-TCHQ
V/v thu thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH CN Gốm xứ Xie Xinh.
(Đường số 25B, KCN Nhơn Trạch I, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai)

Bộ Tài chính nhận được ng văn số 01/2015/CV-XXC ngày 17/11/2015 của Công ty TNHH Gốm sứ Xie Xing vướng mắc về hồ sơ không thu thuế xuất khẩu theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 42 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì: “Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 người nộp thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng”.

Căn cứ khoản 5 Điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xut khẩu hoặc xuất vào khu phi thuế quan nếu đã nộp thuế nhập khẩu thì được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.

Căn cứ khoản 2 Điều 128 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng không phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì hồ sơ xét không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thực hiện như hồ sơ xét hoàn thuế nhập khẩu.

Căn cứ khoản 3 Điều 128 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì: Trường hợp hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu thuộc đi tượng không phải nộp thuế xuất khẩu theo quy định thì hồ sơ xét không thu thuế xuất khẩu bao gồm:

a) Công văn đề nghị không thu thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu: 01 bn chính trong đó nêu rõ:

a.1) Stờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đã làm thtục hải quan đề nghị không thu thuế; tên hàng, sthứ tự dòng hàng, số lượng hàng hóa trên tờ khai hi quan (đối với trường hợp đề nghị không thu thuế một phần của tờ khai hải quan); số tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu; shợp đồng có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu đề nghị không thu thuế;

a.2) Số lượng nguyên liệu nhập khẩu đã sử dụng để sản xuất gia công hàng hóa xuất khẩu;

a.3) Số tiền thuế xuất khẩu đề nghị không thu;

Căn cứ quy định nêu trên, khi làm thủ tục xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu thì Công ty phải kê khai và nộp thuế xuất khẩu (hoặc bảo lãnh tiền thuế phải nộp). Sau khi lô hàng được thông quan, Công ty nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế, không thu thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 128 Thông tư số 38/2015/TT-BTC để cơ quan hải quan kiểm tra nhằm xác định hàng hóa xuất khẩu được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ. Kết quả kiểm tra nếu cơ quan Hải quan xác định hàng hóa xuất khẩu được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu thì Công ty sẽ được hoàn thuế, không thu thuế theo quy định.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH CN Gốm sứ Xie Xing được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. ĐHoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CST - BTC (để biết);

- Vụ PC - BTC (đbiết);
- Lưu: VT, TCHQ
(12b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1551/BTC-TCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1551/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2016
Ngày hiệu lực28/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1551/BTC-TCHQ thu thuế xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1551/BTC-TCHQ thu thuế xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1551/BTC-TCHQ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành28/01/2016
        Ngày hiệu lực28/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1551/BTC-TCHQ thu thuế xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu 2016

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1551/BTC-TCHQ thu thuế xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu 2016

         • 28/01/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/01/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực