Công văn 1556/SXD-XD

Công văn 1556/SXD-XD rà soát, quy định lộ trình, lập danh sách công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh đã đưa vào khai thác sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì do Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1556/SXD-XD rà soát quy định lộ trình lập danh sách công trình xây dựng


UBND TỈNH LONG AN
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1556/SXD-XD
V/v rà soát, quy định lộ trình, lập danh sách các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh đã đưa vào khai thác sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì.

Long An, ngày 27 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải Long An;
- S Nông nghiệp và Phát trin nông thôn Long An;
- S Văn hóa Thể thao Du lịch Long An;
- Sở Thông tin và Truyền thông Long An;
- S Công Thương Long An;
- S Y tế Long An;
- Cục thuế Long An;
- Cục hải quan Long An;
- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Long An;
- Bộ chỉ huy b đội biên phòng Long An;
- Công an tỉnh Long An;
- Trung tâm phát triển quỹ đất Long An;
- Ban Quản lý dự án Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án Xây dựng công trình Y tế;
- Phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện, thành phố;
- Cty cấp nước Long An;
- Công ty TNHH công trình đô thị các huyện;
- Điện lực Long An;
- Điện lực các huyện, thành phố.

 

Căn cứ công văn số 1295/BXD-GĐ ngày 06/8/2012 của Bộ Xây dựng v/v rà soát quy định lộ trình, kế hoạch bảo trì công trình xây dựng đang sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì (đính kèm);

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn s 1479/VP.UBND-CN ngày 13/8/2012 v/v rà soát và quy định lộ trình, kế hoạch bảo trì công trình xây dựng đang sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì.

Sở Xây dựng Long An đề nghị các đơn vị nêu trên rà soát, lập danh sách (theo biểu mẫu đính kèm) các công trình cấp đặc biệt, cấp I, II, III do mình quản lý đã đưa vào sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 01/10/2012 để Sở Xây dựng tổng hp báo cáo về Bộ Xây dựng.

- Các Phòng Kinh tế Hạ tầng ngoài các công trình dân dụng do Ban Quản lý dự án huyện quản lý còn lập danh sách công trình giao thông trong các đô thị, nghĩa trang đô thị.

- Các Cty điện lực lập danh sách các công trình chiếu sáng công cộng.

- Cty cấp nước Long An và các Cty công trình đô thị lập danh sách các công trình: khai thác nước thô, trạm bơm nước thô, công trình xử lý nước sạch, trạm bơm nước sạch, bể chứa nước sạch, tuyến ống cấp nước, đài nước.

Cấp của công trình căn cứ vào Thông tư 33/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 về phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Thời hạn để lập quy trình bảo trì trong danh sách các đơn vị cung cấp đối với công trình cấp II, III đến hết ngày 31/12/2012.

Sau thời gian này Sở Xây dựng sẽ chủ trì phối hp các ngành kiểm tra việc lập quy trình bảo trì đối với các công trình này.

Rất mong các đơn vị gửi danh sách và lập quy trình bảo trì đúng thời hạn nêu trên.

Trân trọng kính chào./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, XD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1556/SXD-XD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1556/SXD-XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2012
Ngày hiệu lực27/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1556/SXD-XD rà soát quy định lộ trình lập danh sách công trình xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1556/SXD-XD rà soát quy định lộ trình lập danh sách công trình xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1556/SXD-XD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýNguyễn Văn Hùng
        Ngày ban hành27/08/2012
        Ngày hiệu lực27/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1556/SXD-XD rà soát quy định lộ trình lập danh sách công trình xây dựng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1556/SXD-XD rà soát quy định lộ trình lập danh sách công trình xây dựng

            • 27/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực