Công văn 1556/VPCP-KTTH

Công văn số 1556/VPCP-KTTH về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1556/VPCP-KTTH thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1556/VPCP-KTTH
V/v thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của KKT Hòn La, tỉnh Quảng Bình.

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1136/BKH-TĐ&GSĐT ngày 25 tháng 02 năm 2008 về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến của Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình; trên cơ sở đó, hoàn chỉnh hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- UBND tỉnh Quảng Bình;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, Vụ ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 13

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1556/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1556/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2008
Ngày hiệu lực12/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1556/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 1556/VPCP-KTTH thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1556/VPCP-KTTH thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1556/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành12/03/2008
        Ngày hiệu lực12/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1556/VPCP-KTTH thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1556/VPCP-KTTH thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình

             • 12/03/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/03/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực