Công văn 1557/VPCP-KTTH

Công văn số 1557/VPCP-KTTH về việc kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư của các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1557/VPCP-KTTH kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư của các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1557/VPCP-KTTH
V/v kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư của các Bộ TC, KH&ĐT.

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 1971/BTC-TVQT ngày 21 tháng 2 năm 2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1141/BKH-VP ngày 25 tháng 2 năm 2008 về việc xin phép kéo dài thời gian thực hiện vốn ngân sách nhà nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc việc kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn của các dự án: Xây dựng Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội và Khảo sát, thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu về Hợp tác xã trên địa bàn toàn quốc sang năm 2008 như đề nghị của hai Bộ tại các văn bản nêu trên;

Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện các dự án nêu trên, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, Vụ QHQT;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 12

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1557/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1557/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2008
Ngày hiệu lực12/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1557/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 1557/VPCP-KTTH kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư của các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1557/VPCP-KTTH kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư của các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1557/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành12/03/2008
        Ngày hiệu lực12/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1557/VPCP-KTTH kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư của các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1557/VPCP-KTTH kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư của các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư

              • 12/03/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/03/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực