Công văn 1559/TTg-ĐMDN

Công văn 1559/TTg-ĐMDN năm 2017 về sắp xếp, đổi mới công ty Thủy lợi, Thủy nông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1559/TTg-ĐMDN 2017 sắp xếp đổi mới công ty Thủy lợi Thủy nông


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1559/TTg-ĐMDN
V/v sắp xếp, đổi mới các công ty Thủy lợi, Thủy nông.

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 7013/BKHĐT-PTDN ngày 29 tháng 8 năm 2017), ý kiến các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 7793/BNN-QLDN ngày 18 tháng 9 năm 2017), Xây dựng (công văn số 2203/BXD-QLDN ngày 15 tháng 9 năm 2017), Tài chính (công văn số 12566/BTC-TCDN ngày 20 tháng 9 năm 2017), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 4076/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 27 tháng 9 năm 2017) về phương án sắp xếp các công ty Thủy lợi, Thủy nông, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Tiếp tục duy trì hoạt động của các Công ty quản lý, khai thác công trình Thủy lợi giai đoạn 2017 - 2020 theo mô hình công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định số 707/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 về phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất mô hình hoạt động của các công ty quản lý, khai thác công trình Thủy lợi bảo đảm hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế. Lựa chọn một số công ty có đủ điều kiện đề xuất thực hiện thí điểm cổ phần hóa làm cơ sở thực hiện sắp xếp trong giai đoạn tiếp theo.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng, đề xuất quy định cơ chế đc thù về việc thí điểm cổ phần hóa các công ty quản lý, khai thác công trình thủy lợi./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg CP
: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- Các bộ: LĐTB&XH, XD, TN&MT;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, Các vụ: KTTH, NN;
- Lưu: VT, ĐMDN(2b) Thụ

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vương Đình Huệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1559/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1559/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2017
Ngày hiệu lực12/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1559/TTg-ĐMDN

Lược đồ Công văn 1559/TTg-ĐMDN 2017 sắp xếp đổi mới công ty Thủy lợi Thủy nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1559/TTg-ĐMDN 2017 sắp xếp đổi mới công ty Thủy lợi Thủy nông
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1559/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành12/10/2017
        Ngày hiệu lực12/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1559/TTg-ĐMDN 2017 sắp xếp đổi mới công ty Thủy lợi Thủy nông

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1559/TTg-ĐMDN 2017 sắp xếp đổi mới công ty Thủy lợi Thủy nông

             • 12/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực