Công văn 156/QHLĐTL-TL

Công văn 156/QHLĐTL-TL năm 2019 về tiền lương nghỉ hàng năm, nghỉ lễ tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 156/QHLĐTL-TL 2019 về tiền lương nghỉ hàng năm nghỉ lễ tết việc riêng có hưởng lương


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/QHLĐTL-TL
V/v tiền lương nghỉ hàng năm, nghỉ lễ tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phn đầu tư và phát triển điện Sê San 3A

Trả lời công văn số 108/CV-CT ngày 27 tháng 02 năm 2019 và công văn số 17/CT-P1 ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A về việc trả tiền lương cho người quản lý, người lao động trong những ngày nghỉ hàng năm, nghỉ lễ tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động thì tiền lương ghi trong hợp đồng lao động gồm:

"1. Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

2. Phụ cấp lương, ghi các khoản phụ cấp lương mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

a) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố vđiều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

b) Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

3. Các khoản bổ sung khác, ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

a) Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

b) Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động."

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH nêu trên thì tiền lương làm căn cứ để trả lương cho người lao động trong thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương là tiền lương theo hợp đồng lao động quy định tại Khoản 1, Điểm a Khoản 2 và Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐ-TBXH.

Căn cứ các quy định nêu trên thì việc công ty trả lương cho người lao động, người quản lý trong thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương như nội dung nêu tại công văn số 108/CV-CT, số 17/CT-P1 là chưa đúng với quy định tại Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH .

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương trả lời để công ty biết, thực hiện theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Doãn Mậu Diệp (đ
b/c);
- Lưu VP Cục, TL.

Q. CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Huy Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 156/QHLĐTL-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu156/QHLĐTL-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2019
Ngày hiệu lực21/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 156/QHLĐTL-TL 2019 về tiền lương nghỉ hàng năm nghỉ lễ tết việc riêng có hưởng lương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 156/QHLĐTL-TL 2019 về tiền lương nghỉ hàng năm nghỉ lễ tết việc riêng có hưởng lương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu156/QHLĐTL-TL
        Cơ quan ban hànhCục Quan hệ lao động và Tiền lương
        Người kýNguyễn Huy Hưng
        Ngày ban hành21/03/2019
        Ngày hiệu lực21/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 156/QHLĐTL-TL 2019 về tiền lương nghỉ hàng năm nghỉ lễ tết việc riêng có hưởng lương

            Lịch sử hiệu lực Công văn 156/QHLĐTL-TL 2019 về tiền lương nghỉ hàng năm nghỉ lễ tết việc riêng có hưởng lương

            • 21/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực