Công văn 1560/QLCL-TTPC

Công văn 1560/QLCL-TTPC năm 2014 loại bỏ hoặc bổ sung ngành nghề đầu tư, kinh doanh do Cục quản lý Chất lượng nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1560/QLCL-TTPC 2014 loại bỏ hoặc bổ sung ngành nghề đầu tư kinh doanh


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1560/QLCL-TTPC
V/v loại bỏ hoặc bổ sung ngành nghề đầu tư, kinh doanh

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và PTNT (Vụ Quản lý Doanh nghiệp)

Thực hiện văn bản số 6509/BNN-QLDN ngày 14/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Quản lý Doanh nghiệp) về việc soát xét lại đề xuất loại bỏ bớt hoặc bổ sung danh mục ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh và kinh doanh có điều kiện, Cục quản lý Chất lượng nông lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

1. Ngày 16/7/2014, Cục đã có văn bản 1277/QLCL-CL1 gửi Vụ Quản lý Doanh nghiệp về việc rà soát, tổng hợp các quy định hiện hành về ngành, nghề đầu tư, kinh doanh.

2. Do Cục không nhận được danh mục về ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh và kinh doanh có điều kiện (đã được Vụ Quản lý Doanh nghiệp tổng hợp báo cáo Bộ) nên Cục không có đủ thông tin để đề xuất.

3. Qua soát xét danh mục ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh và kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý của Cục đã được đề xuất tại văn bản 1277/QLCL-CL1 ngày 16/7/2014, Cục không đề xuất gì khác ngoài những nội dung đã đề xuất tại văn bản 1277/QLCL-CL1 ngày 16/7/2014.

Đề nghị Vụ Quản lý Doanh nghiệp xem xét, tổng hợp báo cáo Bộ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PCT (để biết);
- Phòng CL1,2 (để biết);
- Lưu: VT, TTPC.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1560/QLCL-TTPC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1560/QLCL-TTPC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2014
Ngày hiệu lực21/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1560/QLCL-TTPC 2014 loại bỏ hoặc bổ sung ngành nghề đầu tư kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1560/QLCL-TTPC 2014 loại bỏ hoặc bổ sung ngành nghề đầu tư kinh doanh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1560/QLCL-TTPC
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành21/08/2014
        Ngày hiệu lực21/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1560/QLCL-TTPC 2014 loại bỏ hoặc bổ sung ngành nghề đầu tư kinh doanh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1560/QLCL-TTPC 2014 loại bỏ hoặc bổ sung ngành nghề đầu tư kinh doanh

             • 21/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực