Công văn 1561/TCT-CS

Công văn số 1561/TCT-CS về miễn giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1561/TCT-CS miễn giảm tiền thuê đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1561/TCT-CS
V/v miễn giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 300/CT-TH-NV&DT ngày 12/3/2008 về việc miễn giảm tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về khái niệm người thuê đất:

Căn cứ Điều 35 Luật Đất đai năm 2003 thì nhà nước cho các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức (gồm cả người nước ngoài) thuê đất để sử dụng có mục đích. Các đối tượng này đều được gọi chung là người thuê đất.

Do đó, khái niệm “người thuê đất” được quy định tại điểm 3 mục VII Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước bao gồm tất cả các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất như nêu trên.

2/ Về đối tượng được giảm tiền thuê đất hàng năm đến năm 2010:

Tại điểm 3 mục II phần C Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định: “Miễn tiền thuê đất đến năm 2010 đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức theo quy định của pháp luật cho từng vùng đối với hộ nông dân, hộ nông trường viên, xã viên hợp tác xã nông nghiệp nhận giao khoán của doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp; nay chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật Đất đai”.

Như vậy, các tổ chức thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp không thuộc diện được miễn tiền thuê đất đến năm 2010 mà thuộc đối tượng được áp dụng quy định tại điểm 3 mục VIII Thông tư số 141/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Phước được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 1561/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1561/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2008
Ngày hiệu lực22/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1561/TCT-CS

Lược đồ Công văn 1561/TCT-CS miễn giảm tiền thuê đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1561/TCT-CS miễn giảm tiền thuê đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1561/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành22/04/2008
        Ngày hiệu lực22/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1561/TCT-CS miễn giảm tiền thuê đất

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1561/TCT-CS miễn giảm tiền thuê đất

         • 22/04/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/04/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực