Công văn 1561/TTg-DK

Công văn số 1561/TTg-DK về việc chuyển nhượng đối ứng quyền lợi tham gia giữa BP và ConocoPhillips trong PSC lô 05.2 và PSC lô 05.3 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1561/TTg-DK chuyển nhượng đối ứng quyền lợi tham gia giữa BP và ConocoPhillips trong PSC lô 05.2 và PSC lô 05.3


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số:  1561/TTg-DK
V/v chuyển nhượng đối ứng quyền lợi tham gia giữa BP và ConocoPhillips trong PSC lô 05.2 và PSC lô 05.3

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 7322/BKH-ĐTNN ngày 08 tháng 10 năm 2007 về việc chuyển nhượng đối ứng quyền lợi tham gia giữa BP và ConocoPhillips trong Hợp đồng chia sản phẩm (PSC) lô 05.2 và PSC lô 05.3, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt việc chuyển nhượng đối ứng quyền lợi tham gia giữa Công ty BP Exploration Vietnam Limited và Công ty ConocoPhillips Limited trong PSC lô 05.2 và PSC lô 05.3.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho Hai hợp đồng chia sản phẩm trên theo quy định của Luật Dầu khí./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg , các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,  Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, DK (4), Q. (16b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1561/TTg-DK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1561/TTg-DK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2007
Ngày hiệu lực23/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1561/TTg-DK

Lược đồ Công văn 1561/TTg-DK chuyển nhượng đối ứng quyền lợi tham gia giữa BP và ConocoPhillips trong PSC lô 05.2 và PSC lô 05.3


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1561/TTg-DK chuyển nhượng đối ứng quyền lợi tham gia giữa BP và ConocoPhillips trong PSC lô 05.2 và PSC lô 05.3
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1561/TTg-DK
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành23/10/2007
        Ngày hiệu lực23/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1561/TTg-DK chuyển nhượng đối ứng quyền lợi tham gia giữa BP và ConocoPhillips trong PSC lô 05.2 và PSC lô 05.3

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1561/TTg-DK chuyển nhượng đối ứng quyền lợi tham gia giữa BP và ConocoPhillips trong PSC lô 05.2 và PSC lô 05.3

              • 23/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực