Công văn 1563/TTg-NN

Công văn 1563/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1563/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện Dự án Bình Thuận


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1563/TTg-NN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5757/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 05 tháng 11 năm 2019 về việc chuyn mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết đnh chuyển mục đích sử dụng 320 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015, số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3
)THUY

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Thuộc tính Công văn 1563/TTg-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1563/TTg-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2019
Ngày hiệu lực20/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(28/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1563/TTg-NN

Lược đồ Công văn 1563/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện Dự án Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1563/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện Dự án Bình Thuận
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1563/TTg-NN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành20/11/2019
        Ngày hiệu lực20/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (28/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1563/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện Dự án Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1563/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện Dự án Bình Thuận

           • 20/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực