Công văn 1564/TCT-CS

Công văn 1564/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu tại chỗ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1564/TCT-CS thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu tại chỗ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1564/TCT-CS
V/v Thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 1642/CT-KTr1 ngày 15/12/2009 của Cục thuế thành phố Hải Phòng và Công văn số 02/HH ngày 1/3/2010 của Công ty TNHH Bao bì Hạo Hãn hỏi về chính sách thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu tại chỗ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1, Điều 15 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan thì: “Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ coi như hàng xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu tại chỗ coi như hàng nhập khẩu, phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”;

Tại Điểm 1.2, Mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu quy định:

“1.2. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% phải đáp ứng điều kiện:

- Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu hoặc ủy thác gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

- Có tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu”;

Điểm 5 Điều 41, Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ quy định: “Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày doanh nghiệp xuất khẩu ký xác nhận giao hàng cho doanh nghiệp nhập khẩu vào 04 tờ khai hải quan, doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ và doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ phải làm thủ tục hải quan. Nếu quá thời hạn trên, doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ chưa làm thủ tục hải quan thì Hải quan làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính về hải quan đối với doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ, làm tiếp thủ tục hải quan, không hủy tờ khai”;

Điểm 1.2.c.5, mục III, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính quy định về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho, ….. Trường hợp hóa đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kịp kê khai trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thời gian tối đa là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh”.

Căn cứ theo những quy định trên, trường hợp doanh nghiệp Việt Nam (Công ty TNHH Bao bì Hạo Hãn) ký hợp đồng xuất khẩu tại chỗ với Công ty nước ngoài từ tháng 8/2008, Công ty TNHH Bao bì Hạo Hãn đã giao hàng theo sự chỉ định của phía nước ngoài đến doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ từ tháng 10/2008 đến tháng 12/2008 nhưng đến tháng 2/2009 Công ty mới làm thủ tục hải quan. Như vậy, Công ty TNHH Bao bì Hạo Hãn đã vi phạm về thời gian làm thủ tục hải quan và bị xử phạt vi phạm hành chính về thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ. Công ty TNHH Bao bì Hạo Hãn được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng đủ các điều kiện tại Điểm 1.2, Mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên. Doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ và doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ chịu trách nhiệm về tính chính xác của lô hàng hóa xuất khẩu tại chỗ nói trên và các số liệu đã kê khai trên tờ khai. Về thời hạn kê khai, khấu trừ thuế GTGT thực hiện theo quy định tại điểm 1.2.c.5. mục III phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hải Phòng được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST – BTC;
- Công ty TNHH Bao bì Hạo Hãn (thay trả lời);
- Lưu: VT, PC, CS (4b);

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1564/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1564/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2010
Ngày hiệu lực11/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1564/TCT-CS

Lược đồ Công văn 1564/TCT-CS thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu tại chỗ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1564/TCT-CS thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu tại chỗ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1564/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đình Vu
        Ngày ban hành11/05/2010
        Ngày hiệu lực11/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1564/TCT-CS thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu tại chỗ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1564/TCT-CS thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu tại chỗ

           • 11/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực