Công văn 1565/TCHQ-TXNK

Công văn 1565/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại mặt hàng Kính trắng do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1565/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng Kính trắng 2017


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1565/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Kính trắng

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1615/HQHP-TXNK ngày 15/02/2017 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo vướng mắc liên quan đến phân loại mặt hàng có tên khai báo là Kính trắng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BXD ngày 18/06/2009 của Bộ Xây dựng quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng có khả năng gây mất an toàn và căn cứ kiểm tra chất lượng;

Tham khảo Chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 70.05, 70.06;

Theo nội dung báo cáo và các tài liệu kèm theo tại công văn số 1615/HQHP-TXNK ngày 15/02/2017 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng;

1. Đối với mặt hàng có tên khai báo “Kính trắng nổi độ dày 5mm, (2200x1650) đã gia công cạnh, nhưng chưa làm khung hoặc lắp với các vật liệu khác”:

Theo nội dung mô tả, chú giải chi tiết nhóm 70.05, 70.06 và tiêu chuẩn kiểm tra chuyên ngành thì: Kết quả giám định số CF27/03.29.004 ngày 03/01/2017 của Công ty c phần giám định và khử trùng FCC mới nêu quy cách tấm kính, chưa có thông tin về chủng loại kính (kính nổi hay kính khác) và mức độ gia công để đạt được đặc tính của sản phẩm để có cơ sở áp dụng kiểm tra chất lượng theo quy định tại Thông tư số 11/2009/TT-BXD và phân loại hàng hóa.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng làm rõ các thông tin về chủng loại kính và việc nhập khẩu mặt hàng đã gia công vát cạnh để làm ô cửa đẩy đã đạt được đặc tính của sản phẩm - sử dụng ngay theo mục đích đã thiết kế, không phải gia công thêm - theo nội dung nhóm và chú giải chi tiết nhóm 70.06, trên cơ sở đó áp dụng chính sách quản lý hàng hóa và phân loại hàng hóa đúng quy định.

2. Đối với mặt hàng có tên khai báo “Kính trắng dạng tấm, không có lớp phản chiếu và hấp thụ, kích thước (2440x1830x10)mm, không có cốt thép với các cạnh đã được gia công mài nhẵn”:

Theo nội dung mô tả và chú giải chi tiết nhóm 70.06 thì: Kết quả giám định số 17C02HQ00514-01 ngày 18/01/2017 của Vinacontrol Hải Phòng chưa thể hiện mức độ gia công để đạt được đặc tính của sản phẩm.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng làm rõ thông tin v việc nhập khẩu mặt hàng có các cạnh đã gia công mài nhẵn đã đạt được đặc tính của sản phẩm - sử dụng ngay theo mục đích đã thiết kế, không phải gia công thêm - theo nội dung nhóm và chú giải chi tiết nhóm 70.06, trên cơ sở đó phân loại hàng hóa đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Cục Kiểm định Hải quan (để phối hợp );
- Lưu: VT, TXNK-ThuHằngPL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1565/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1565/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2017
Ngày hiệu lực13/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1565/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 1565/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng Kính trắng 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1565/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng Kính trắng 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1565/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành13/03/2017
        Ngày hiệu lực13/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1565/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng Kính trắng 2017

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1565/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng Kính trắng 2017

            • 13/03/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/03/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực