Công văn 1565/TCMT-KSON

Công văn 1565/TCMT-KSON năm 2015 về nhập khẩu phế liệu đã xuất khẩu nhưng bị trả lại do Tổng cục Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1565/TCMT-KSON 2015 nhập khẩu phế liệu đã xuất khẩu nhưng bị trả lại


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1565/TCMT-KSON
V/v nhập khẩu phế liệu đã xuất khẩu nhưng bị trả lại

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp Công văn số 6430/TCHQ-GSQL ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu phế liệu đã xuất khẩu nhưng bị trả lại, Tổng cục Môi trường có ý kiến như sau:

1. Hoạt động xuất khẩu và tái xuất phế liệu của Công ty TNHH Tea Yang với đối tác nước ngoài nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam được điều chỉnh bởi pháp luật về thương mại và hải quan, không thuộc đối tượng điều chỉnh tại Chương VIII Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngay 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

2. Doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam khi thu gom, phân loại, lưu giữ và chuyển giao xử lý chất thải, phế liệu phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vào nội địa thì phải thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý chất thải hiện hành.

Tổng cục Môi trường gửi quý Tổng cục để nghiên cứu, trả lời Công ty TNHH Tea Yang./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài (để báo cáo);
- Công ty TNHH Tea Yang;
- Lưu: VT, KSON (05).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Dương Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1565/TCMT-KSON

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1565/TCMT-KSON
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2015
Ngày hiệu lực31/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1565/TCMT-KSON 2015 nhập khẩu phế liệu đã xuất khẩu nhưng bị trả lại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1565/TCMT-KSON 2015 nhập khẩu phế liệu đã xuất khẩu nhưng bị trả lại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1565/TCMT-KSON
        Cơ quan ban hànhTổng cục Môi trường
        Người kýHoàng Dương Tùng
        Ngày ban hành31/07/2015
        Ngày hiệu lực31/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1565/TCMT-KSON 2015 nhập khẩu phế liệu đã xuất khẩu nhưng bị trả lại

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1565/TCMT-KSON 2015 nhập khẩu phế liệu đã xuất khẩu nhưng bị trả lại

             • 31/07/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/07/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực