Công văn 1565/TTg-VX

Công văn số 1565/TTg-VX về nhiệm vụ và dự toán quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích lịch sử Côn Đảo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1565/TTg-VX nhiệm vụ và dự toán quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích lịch sử Côn Đảo


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1565/TTg-VX
V/v nhiệm vụ và dự toán quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích lịch sử Côn Đảo

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 268/BVHTTDL-KHTC ngày 30 tháng 8 năm 2007), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4618/BKH-LĐVX ngày 2 tháng 7 năm 2007), của Bộ Tài chính (công văn số 8635/BTC-ĐT ngày 2 tháng 7 năm 2007), của Bộ Xây dựng (công văn số 1396/BXD-KTTC ngày 29 tháng 6 năm 2007) và của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (công văn số 4247/UBND-VP ngày 9 tháng 7 năm 2007) về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Côn Đảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 268/BVHTTDL-KHTC ngày 30 tháng 8 năm 2007 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử Côn Đảo.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng, hoàn thiện quy hoạch trên, bảo đảm tiến độ và theo đúng quy định hiện hành.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: CN, KTTH, ĐP, TH,
Website Chính phủ;
- Lưu: VT, VX (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1565/TTg-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1565/TTg-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2007
Ngày hiệu lực18/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1565/TTg-VX

Lược đồ Công văn 1565/TTg-VX nhiệm vụ và dự toán quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích lịch sử Côn Đảo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1565/TTg-VX nhiệm vụ và dự toán quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích lịch sử Côn Đảo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1565/TTg-VX
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành18/10/2007
        Ngày hiệu lực18/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1565/TTg-VX nhiệm vụ và dự toán quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích lịch sử Côn Đảo

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1565/TTg-VX nhiệm vụ và dự toán quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích lịch sử Côn Đảo

              • 18/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực