Công văn 1566/TCT-CS

Công văn 1566/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1566/TCT-CS chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1566/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần sản xuất thức ăn Thủy sản Tom Boy
(Đ/c: Phòng 310, Petrovietnam Tower, 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/2011 ngày 25/1/2011 của Công ty cổ phần sản xuất thức ăn Thủy sản Tom Boy về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài. Sau khi xin ý kiến tham gia của Vụ Chính sách Thuế và Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời như sau:

Tại Điều 1 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN quy định:

“Điều 1. Bổ sung vào khoản 2, mục II, phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC như sau:

1. Bổ sung vào tiết 2.1.5 các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công của cá nhân cư trú như sau:

c) Khoản tiền học phí cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học phổ thông do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ căn cứ vào hợp đồng lao động và chứng từ nộp tiền học”.

Tại Khoản 1 Mục I Phần A Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định:

“1. Thông tư này áp dụng đối với:

Hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau (trừ đối tượng nêu tại Mục II Phần A Thông tư này):

- Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa họ với tổ chức, cá nhân Việt Nam.

- Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa họ với Nhà thầu nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu”.

Căn cứ các quy định trên thì:

1. Nếu cá nhân nước ngoài ký Hợp đồng lao động hoặc Thỏa ước lao động tập thể với công ty Việt Nam để làm việc tại Việt Nam thì cá nhân nước ngoài phải nộp thuế TNCN đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam theo quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công ty nước ngoài không phải thực hiện nghĩa vụ thuế tại Việt Nam đối với khoản tiền mà công ty Việt Nam hoàn trả (khoản tiền công ty Việt Nam hoàn trả công ty nước ngoài phải bằng khoản tiền lương công ty nước ngoài trả cho các cá nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam).

Công ty Việt Nam chỉ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các khoản chi phí tiền lương, tiền công và các khoản chi phí khác như tiền nhà, thuê xe, học phí cho con người nước ngoài học tại Việt Nam do công ty Việt Nam trả cho các cá nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng lao động hoặc Thỏa ước lao động tập thể ký với các cá nhân nước ngoài và nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.

2. Nếu công ty nước ngoài ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp cho công ty Việt Nam thì công ty nước ngoài phải thực hiện nghĩa vụ thuế từ việc thực hiện hợp đồng đó theo quy định tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên. Cá nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng đã ký giữa công ty Việt Nam và công ty nước ngoài, phải nộp thuế TNCN đối với các khoản thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam theo quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công ty Việt Nam có trách nhiệm khai, khấu trừ và nộp thay số thuế GTGT, thuế TNDN tính trên  toàn bộ giá trị hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp trước khi thanh toán cho công ty nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên và số thuế TNCN của cá nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành. Khoản tiền học phí bậc học phổ thông tại Việt Nam cho con người nước ngoài thuộc đối tượng cư trú do công ty Việt Nam chi trả hộ không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Đề nghị Công ty cổ phần sản xuất thức ăn Thủy sản Tom Boy cung cấp các tài liệu có liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế của nhà thầu nước ngoài và các cá nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam và liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn áp dụng chính sách thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần sản xuất thức ăn Thủy sản Tom Boy biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh;
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ TNCN, PC (2b);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1566/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1566/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2011
Ngày hiệu lực10/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1566/TCT-CS chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1566/TCT-CS chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1566/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành10/05/2011
        Ngày hiệu lực10/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1566/TCT-CS chính sách thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1566/TCT-CS chính sách thuế

           • 10/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực