Công văn 1569/BVHTTDL-VP

Công văn 1569/BVHTTDL-VP về công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu QH khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp nhiệm kỳ 2011-2016 do Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1569/BVHTTDL-VP công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu QH khoá XIII


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1569/BVHTTDL-VP
V/v công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu QH khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành;
- Các đơn vị thuộc Bộ.

Ngày 08 tháng 3 năm 2011 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 616/KH-BVHTTDL tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và các văn bản hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành, các đơn vị thuộc Bộ tham gia cuộc bầu cử.

Để tiếp tục tuyên truyền về kết quả cuộc bầu cử và tổng kết công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành, các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các công việc sau:

1) Tập trung tuyên truyền về kết quả bầu cử từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6 năm 2011 trên các phương tiện thông tin đại chúng của Ngành, các đội thông tin lưu động của các địa phương đặc biệt chú trọng tới công tác tuyên truyền vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

2) Kiểm tra, chỉnh trang hệ thống khẩu hiệu, băng rôn, áp phích tuyên truyền về cuộc bầu cử đảm bảo mỹ quan, ý nghĩa, mục đích, yêu cầu sau cuộc bầu cử.

3) Báo cáo về kết quả tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử Trung ương, địa phương và Kế hoạch số 616/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua Văn phòng trước ngày 16 tháng 6 năm 2011 (báo cáo cần ghi rõ kết quả cụ thể các công việc, số liệu kèm theo, đánh giá thành công, hạn chế, bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị nếu có)

4) Báo cáo nhanh về công tác tuyên truyền bầu cử đến ngày 22 tháng 5 năm 2011 của các đơn vị: Cục Văn hóa cơ sở, Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Báo Văn hóa, Báo Du lịch, Báo Thể thao Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin, Bảo tàng Hồ Chí Minh gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua Văn phòng Bộ trước 10 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2011. (đồng thời gửi qua hòm thư điện tử: [email protected])

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cuộc bầu cử được giao; kịp thời gửi báo cáo để Bộ tổng hợp báo cáo Tiểu ban Chỉ đạo thông tin tuyên truyền bầu cử của Hội đồng Bầu cử trung ương theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tiểu ban CĐ TTTT bầu cử (để báo cáo);
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, VP (THTT), NTS (150).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1569/BVHTTDL-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1569/BVHTTDL-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2011
Ngày hiệu lực23/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1569/BVHTTDL-VP

Lược đồ Công văn 1569/BVHTTDL-VP công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu QH khoá XIII


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1569/BVHTTDL-VP công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu QH khoá XIII
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1569/BVHTTDL-VP
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Hồ Anh Tuấn
        Ngày ban hành23/05/2011
        Ngày hiệu lực23/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1569/BVHTTDL-VP công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu QH khoá XIII

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1569/BVHTTDL-VP công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu QH khoá XIII

              • 23/05/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/05/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực