Công văn 157/QLCL-CL1

Công văn 157/QLCL-CL1 năm 2015 thông báo cập nhật danh mục chỉ tiêu kiểm tra đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 157/QLCL-CL1 2015 chỉ tiêu kiểm tra đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/QLCL-CL1
V/v thông báo cập nhật danh mục chỉ tiêu kiểm tra đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản;
- Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng

Thực hiện việc cập nhật các quy định, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam và các nước nhập khẩu về an toàn thực phẩm (ATTP) thủy sản quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 41 Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thông tư 48),

Căn cứ vào tình hình cảnh báo các lô hàng không đảm bảo ATTP tại các thị trường nhập khẩu, kết quả các chương trình giám sát quốc gia và kết quả kiểm tra đối với các lô hàng thủy sản trước khi xuất khẩu,

Thực hiện Chỉ thị 10318/CT-BNN-QLCL của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện các biện pháp cấp bách kiểm soát tồn dư hóa chất kháng sinh trong sản xuất và xuất khẩu thủy sản, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo cập nhật danh mục chỉ tiêu kiểm tra đối với thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU đã được quy định tại Quyết định số 1471/QĐ-BNN- QLCL như sau:

1. Cập nhật chỉ tiêu AHD và SEM vào nhóm Nitrofurans để kiểm tra thủy sản và sản phẩm thủy sản nuôi sang thị trường EU. Áp dụng mức MRPL cho cả nhóm Nitrofurans (AOZ, AMOZ, AHD, SEM) là 1 mg/kg.

2. Tần suất thẩm tra, kiểm tra các chỉ tiêu trên được thực hiện theo quy định tại Thông tư 48 và được thực hiện đối với các lô hàng đăng ký kiểm tra, chứng nhận xuất khẩu sang thị trường EU kể từ ngày 26/01/2015.

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện (Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng thông báo nội dung công văn này tới các doanh nghiệp trên địa bàn). Trong quá trình thực hiện, các đơn vị báo cáo ngay về Cục các khó khăn vướng mắc (nếu có) để được giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- TTr. Vũ Văn Tám (để báo cáo);
- PCT. Trần Bích Nga (để biết);
- Hiệp hội VASEP;
- Cơ quan QLCL Trung Bộ, Nam Bộ;
- Lưu: VT, CL1.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 157/QLCL-CL1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu157/QLCL-CL1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2015
Ngày hiệu lực19/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 157/QLCL-CL1 2015 chỉ tiêu kiểm tra đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 157/QLCL-CL1 2015 chỉ tiêu kiểm tra đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu157/QLCL-CL1
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành19/01/2015
        Ngày hiệu lực19/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 157/QLCL-CL1 2015 chỉ tiêu kiểm tra đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU

           Lịch sử hiệu lực Công văn 157/QLCL-CL1 2015 chỉ tiêu kiểm tra đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU

           • 19/01/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/01/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực